Aamu- ja iltapäivätoiminta

Hakuaika lukuvuoden 2018-2019 aamu- ja iltapäivätoimintaan on 16.4.-15.5.2018

Toimintaan haetaan sähköisesti tästä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille, mutta ryhmäkoon salliessa myös 3. luokan oppilaille. Kunta järjestää tarvittaessa iltapäivätoimintaa myös kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Toiminta on ohjattua toimintaa, jota hoitavat ammattitaitoiset ohjaajat. Toiminnasta vastaa koulun rehtori ja lisätietoja käytännönjärjestelyistä saa häneltä.

Toimintaa järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään neljä. Jos ryhmään ei ilmoittaudu tarvittavaa määrää oppilaita, tiedotamme asiasta oppilaiden koteihin.

Pälkäneen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma

Aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2018-19 järjestetään seuraavasti:


1. Aamupäivätoimintaa Kostian koululla, 40 euroa/kuukausi.

2. Iltapäivätoimintaa, 15 tuntia viikossa, järjestetään Kostian, Aitoon, Harhalan ja Kirkonkylän koululla sekä Rautajärven koululla tai ryhmiksellä, 80 euroa/kuukausi.

3. Iltapäivätoimintaa, 20 tuntia viikossa, järjestetään Kostian koululla, 100 euroa/kuukausi.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Lisätiedot maksuttomuudesta ja tulorajoista:
varhaiskasvatusjohtaja
Juha Forsman
p. 0400 830 221
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Maksuvapautushakemus
Asiakasmaksuohjeistus

Iltapäivätoimintaa järjestävät koulut:

Aitoon koulu p. 050 315 2809
Harhalan koulu p. 050 562 4508
Kostian koulu / Haanloukas p. 040 759 4656
Luopioisten kirkonkylän koulu p. 050 315 2807
Rautajärven koulu p. 050 526 7055