Aamu- ja iltapäivätoiminta

Haku toimintakauden 2019-2020 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille, mutta ryhmäkoon salliessa myös 3. luokan oppilaille. Kunta järjestää tarvittaessa iltapäivätoimintaa myös kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toiminta on ohjattua toimintaa, jota hoitavat ammattitaitoiset koulunkäynninohjaajat/varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja opettajat. Toiminnasta vastaa koulun rehtori tai johtaja/varhaiskasvatuksen aluepäällikkö riippuen järjestämispaikasta. Lisätietoja käytännönjärjestelyistä saa heiltä. Toimintaa järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään neljä lasta/ryhmä. Jos ryhmään ei ilmoittaudu tarvittavaa määrää oppilaita, tiedotamme asiasta oppilaiden koteihin.
Aamu-ja iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan
sähköisesti. Päätökset paikan saamisesta lähetetään perheille sähköisesti (eDaisy) kesäkuun alkupuolella. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat ja maksut lukuvuonna 2019-2020.

1. Aamupäivätoimintaa Kostian koululla: Asiakasmaksu 40 euroa/kuukausi.

2. Iltapäivätoimintaa, 15 tuntia viikossa, järjestetään Kostian koululla, Harhalan koululla, Aitoon
    päiväkodilla, Luopioisten esiopetuksen tiloissa. Rautajärven koulun iltapäivätoiminta järjestetään Luopiois-
    ten esiopetuksen tiloissa mikäli Rautajärven koulun oppilaiden hakijamäärä on vähintään neljä. Asiakasmaksu 80 euroa/kuukausi

3. Iltapäivätoimintaa, 20 tuntia viikossa, järjestetään Kostian koululla: Asiakasmaksu 100 euroa/kuukausi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot

Aitoon päiväkoti p. 040 779 7474
Harhalan koulu p. 050 562 4508
Kostian koulu / Haanloukas p. 040 759 4656
Luopioisten esiopetus p. 040 027 6424

Lisätiedot maksuttomuudesta ja tulorajoista:
varhaiskasvatusjohtaja
Juha Forsman
p. 0400 830 221
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Maksuvapautushakemus
Asiakasmaksuohjeistus