Aamu- ja iltapäivätoiminta

Haku toimintakauden 2024-2025 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ajalla 4.3.-31.3.2024

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille, mutta ryhmäkoon salliessa myös 3. luokan oppilaille. Kunta järjestää tarvittaessa iltapäivätoimintaa myös kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toiminta on ohjattua toimintaa, jota hoitavat ammattitaitoiset koulunkäynninohjaajat/varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja opettajat. Toiminnasta vastaa koulun rehtori tai johtaja/varhaiskasvatuksen aluepäällikkö riippuen järjestämispaikasta. Lisätietoja käytännönjärjestelyistä saa heiltä. Toimintaa järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään neljä lasta/ryhmä. Jos ryhmään ei ilmoittaudu tarvittavaa määrää oppilaita, tiedotamme asiasta oppilaiden koteihin.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan sähköisesti. Päätökset paikan saamisesta lähetetään perheille sähköisesti (eDaisy) toukokuun aikana. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat ja maksut lukuvuonna 2024-2025. 

1. Aamupäivätoimintaa Kostian koululla (klo 7.00-8.00). Asiakasmaksu 40 euroa/kuukausi.

2. Iltapäivätoimintaa, 15 tuntia viikossa (klo 12.30-16.00), järjestetään Kostian koululla, Aitoon päiväkodilla, Luopioisten esiopetuksen  tiloissa. Ryhmän syntymisen edellytyksenä kaikissa yksiköissä on vähintään neljä oppilasta. Asiakasmaksu 80 euroa/kuukausi

3. Iltapäivätoimintaa, 20 tuntia viikossa (klo 12.30-16.30), Kostian koululla.  Asiakasmaksu 100 euroa/kuukausi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot

Aitoon päiväkoti p. 040 779 7474
Kostian koulu / Haanloukas p. 040 759 4656
Luopioisten esiopetus p. 040 027 6424

Lisätiedot maksuttomuudesta ja tulorajoista:
varhaiskasvatusjohtaja
Juha Forsman
p. 0400 830 221
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Maksuvapautushakemus
Asiakasmaksuohjeistus