Koulurakennushanke

Pälkäneen keskustaan Onkkaalaan rakennetaan uusi koulu, johon sijoittuu tulevaisuudessa yhtenäiskoulun toiminnot: ala- ja yläkoulu sekä Pälkäneen lukio. Tällä sivulla seurataan kouluhankkeen etenemistä.

Perustietoja

Pälkäneen kunnan vuoden 2024 talousarvioon on varattu 100 000 euroa uuden yhteinäiskoulurakennuksen hankesuunnittelua varten. Suunnittelutyötä viedään eteenpäin hanketyöryhmässä, joka kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa 2024.
 
Vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan on varattu noin 20 miljoonan investointimääräraha koulun suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. Uusi koulurakennus on toteutuessaan suurin yksittäinen investointi Pälkäneellä koskaan.
 
Uusi koulu tulee sijoittumaan Kostia-areenan jatkeeksi nykyisen yläkoulu-lukiorakennuksen ja VT 12 eli Lahdentien väliselle alueelle. 1950-luvulla valmistuneen koulurakennuksen purku vaatii kaavamuutoksen. Koulun rakentaminen alkaisi aikaisintaan syksyllä 2025, ja käyttöönotto olisi syksyllä 2027.
 
Ajankohtaista
 
9.4.2024
Hanketyöryhmän kokouksen 25.3. pöytäkirja on luettavissa. Kokouksessa määriteltiin alustavasti opetuksen ja muiden toimintojen tilatarpeita. Vieraana kokouksessa oli Valkeakosken kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden suunnittelija Annika Nurminen, joka kertoi monipuolisesti Sorrilan kouluhankkeesta. Rakentaminen on käynnissä ja koulu otetaan käyttöön 2025.
 
Kokouspöytäkirjat ja muu materiaali
 
Työryhmän kokoukset keväällä 2024:
20.2. pöytäkirja
25.3. pöytäkirja
24.4.
27.5.
 
Tutustu myös 11/2023 julkaistuun Onkkalaan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöselvitykseen.
 
Hanketyöryhmä
 
Rainer Zeitlin, Pälkäneen kunnanhallituksen pj.
Jouko Saarikko, teknisen lautakunnan jäsen
Kirsi Koponen, sivistyslautakunnan jäsen
Mirva Elfving, kunnanvaltuuston pj.
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
Tiina Kivinen, sivistysjohtaja
Emmi Kleemola, Kostanvirran yhtenäiskoulun rehtori
Riitta Tiitola, Kostian yksikön apulaisjohtaja
Anu Muhonen, kiinteistöinsinööri
Harri Apell, tekninen johtaja, hanketyöryhmän puheenjohtaja.
Viestintävastaavana toimii kunnan markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Johanna Liukko.
 
Lisätietoja: tekninen johtaja Harri Apell, harri.apell@palkane.fi, p. 050 442 0131.
Alustava havainnekuva uuden koulurakennuksen sijoittumisesta Lahdentien (VT 12) ja nykyisen Virran toimipisteen (yläaste ja lukio) väliselle alueelle. 
 
 

Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaava

Hankkeen toteuttamiseksi alueen nykyistä asemakaavaa on muutettava. Nykyisessä asemakaavassa yläluokkien koulurakennus on suojeltu, mikä voi vaikeuttaa uuden koulurakennuksen ja sen pihatoimintojen sijoittamista kortteliin. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan myös edellytykset koulumatkojen liikenneturvallisuudelle, muun muassa osoittamalla paikka uudelle, Kostianvirran ylittävälle jalankulun ja pyöräilyn sillalle Lahdentien sillan vieressä.

Asemakaavan laatimisen aikana siitä voi esittää mielipiteensä kuka tahansa, jonka oloihin kaava vaikuttaa. Lue lisää: linkki.
Asemakaavan edistyminen: