Voimassaolevat kaavat

Kaavayhdistelmä

Pälkäneen kunnan voimassa olevat osayleis-, asema-, ja ranta-asemakaavat löytyvät kaikki kunnan karttapalvelusta.  

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista niiltä osin kuin kaava ei sitä ohjaa. Rakennusjärjestys on Pälkäneen kunnassa sovittu linjaus rakentamisen ohjaamisesta. Kunnanvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen 14.12.2016 § 73.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017. Rakennusjärjestys.