Luvan hakeminen

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi sähköisen Lupapiste -asiointipalvelun kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä, vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupa-asiat ratkaistaan joko lautakunta- tai viranhaltijakäsittelyssä. Ennen luvan hakemista rakennuttajan tai pääsuunnittelijan olisi hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta ja varmistaa lupamenettelyn eteneminen.

Valmiiden hakemusten käsittelyaika tarkentuu hankkeen laajuudesta riippuen tapauskohtaisesti.
Lupahakemuksen käsittelyaikaan vaikuttavat osaltaan myös mahdollisesti tarvittavat lausunnot eri tahoilta. Näitä ovat esimerkiksi vesihuoltolaitos, ympäristönsuojelu, kaavoitus, ELY-keskus, palotarkastaja sekä maakuntamuseo.

Lupahakemus ja tarvittavat liitteet tulee toimittaa rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen suunniteltuja toimenpiteitä. Karttaotteita asemapiirustuksia varten saa tilattua Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta.

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

Lupapisteen käyttö luvanhakijalle
Lupapisteen käyttö ammattilaiselle