Luvan hakeminen

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä, vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupa-asiat ratkaistaan joko lautakunta- tai viranhaltijakäsittelyssä. Ennen luvan hakemista rakennuttajan tai pääsuunnittelijan olisi hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta ja varmistaa lupamenettelyn eteneminen.

Valmiiden hakemusten käsittelyaika tarkentuu hankkeen laajuudesta riippuen tapauskohtaisesti. Lupahakemuksen käsittelyaikaan vaikuttavat osaltaan myös mahdollisesti tarvittavat lausunnot eri tahoilta. Näitä voivat olla esimerkiksi kaavainsinööri, vesihuoltolaitos, ympäristönsuojelu, ELY-keskus, palotarkastaja sekä maakuntamuseo.

Lupahakemus ja tarvittavat liitteet tulee toimittaa rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen suunniteltuja toimenpiteitä.

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

Pikaopas lupapisteen käyttöön
Lupapisteen prosessikuvaus
 

Lupapisteen juliste