Omakotitontit

Roholan kaava-alue

Omakotitonteista löytyy aluekohtaista tietoa kunkin alueen sivulta.

Rakennuslupaa voidaan hakea tontille tai kiinteistölle, johon on hallintaoikeus saatu tonttikaupan myötä. Hallintaoikeus voi olla myös vuokrasopimuksen myötä yritystonteilla. Rakennuslupaa haetaan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun kautta, jonne löytyy linkki rakennusvalvonnan nettisivuilta. Rakennusvalvonnan sivuilta löytyy myös lisätietoa lupamaksuista ja rakennusjärjestyksestä. Pohjakartta ja kiinteistörajamittatiedot rakennuslupaa varten tulee tilata Maanmittauslaitokselta. 

Asemakaava-alueella rakennukset on liitettävä vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymismaksu määräytyy lämpimän ja puolilämpimän kokonaiskerrosalan perusteella ja hintatiedot löytyvät tekniset palveluta nettisivuiltamme. Osassa alueista liittymismaksu on korotettu korkeammista rakentamiskustannuksista johtuen. Tarkat hinnat löytyvät Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen taksasta.

Pälkäneellä sähkönsiirtoyhtiö on Elenia Oy, joka rakentaa sähköliittymät. Lisätiedot Elenian nettisivuilta. 

Pälkäneen Valokuitu Oy on rakentanut Pälkäneen kunnan kattavan valokuituverkon, uusia liittyjiä vastaanotetaan edelleen. Liittymämyynti Pälkäneen Valokuitu Oy.