Omakotitontit

Järvimaisema

Omakotitonteista löyttyy aluekohtaista tietoa, kunkin alueen sivulta.

Rakennuslupaa voidaan hakea tontille tai kiinteistölle, johon on hallintaoikeus saatu tonttikaupan myötä. Hallintaoikeus voi olla myös vuokrasopimuksen myötä yritystonteilla. Rakennuslupaa haetaan lupapisteen kautta, jonne löytyy linkki rakennusvalvonnan nettissivuilta. Rakennusvalvonnan sivuilta myös lisätietoa lupamaksuista ja rakennusjärjestyksestä. Pohjakartta ja kiinteistörajamittatiedot rakennuslupaa varten Maanmittauslaitokselta. 

Asemakaava-alueella rakennukset on liitettävä vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymismaksu määräytyy lämpimän ja puolilämpimän kokonaiskerrosalan perusteella ja hintatiedot löytyvät tekniset palveluta nettisivuiltamme. Osassa alueista liittymismaksu on korotettu korkeammista rakentamiskustannuksista johtuen. Tarkat hinnat löytyvät Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen taksasta.

Pälkäneellä sähkönsiirtoyhtiö on Elenia Oy, joka rakentaa sähköliittymät. Lisätiedot Elenian nettisivuilta. 

Pälkäneen Valokuitu Oy rakentaa Pälkäneen kunnan kattavan valokuituverkon vuoden 2020 loppuun mennessä, alueiden täydennysrakentaminen jatkuu vuonna 2021. Liittymämyynti Pälkäneen Valokuitu Oy.