Omakotitontit

Järvimaisema

Kaavoihin kannattaa perehtyä rakentamista suunniteltaessa

Kaavoissa ilmoitetaan tontin rakennusoikeus joko tehokkuusluvun tai annetun rakennusoikeuden mukaan. Rakennusoikeus on tehokkuusluku kertaa tontin pinta-ala. Jos tontin pinta-ala on 1000m² ja tehokkuusluku 0,2, tontilla on rakennusoikeutta tällöin 1000m²x0,2=200m². Tehokkuusluku sisältää tontin kokonaisrakennusoikeuden. Rakennusoikeus voidaan määrittää myös tonttikohtaisena tarkkana kerrosneliömääränä, esim. 200 k-m².

Kaavoissa on ilmoitettu kerroskorkeus roomalaisin numeroyhdistelmin I, V ja X jne. Alleviivattuna tuo numeroyhdistlmä tarkoittaa pakotettua kerroskorkeutta, joka on pakko rakentaa. Ilman alleviivausta numeroyhdistelmä kertoo suurimman sallitun kerroskorkeuden, rakentaa voi tällöin matalammankin.

Kaavoihin merkitty rakennusala on sitova, silloin kun se on piirretty pistekatkoviivoin ja ohjeellinen silloin kun se on piirretty pelkästään katkoviivoin.

Rakentamistapaohjeet annetaan asemakaavassa. Kaikki kaavat eivät sisällä rakennustapaohejeita. Rakentamistapaohjeita on annettu kaavassa lähinnä Lomakodin ja Rajalanniemen alueille. Erilliset rakennustapaohjeet on laadittu vain Aitoossa sijaitsevaa Häylärinnettä koskien.

Jos alueella on voimassa kaava, jonka määräyksistä ei käy ilmi rakennusoikeuksia tai muita ohjeita, noudatetaan Pälkäneen kunnan rakennusjärejstystä.

Rakennuslupaa voi hakea hallinnoimalleen tontille

Rakennuslupaa voidaan hakea tontille tai kiinteistölle, johon on hallintaoikeus saatu tonttikaupan myötä. Hallintaoikeus voi olla myös vuokrasopimuksen myötä yritystonteilla. Rakennuslupaa haetaan lupapisteen kautta, jonne löytyy linkki rakennusvalvonnan nettissivuilta. Rakennusvalvonnan sivuilta myös lisätietoa lupamaksuista ja rakennusjärjestyksestä. Pohjakartta ja kiinteistörajamittatiedot rakennuslupaa varten Maanmittauslaitokselta. 

Vesi-, viemäri- ja sähköliittymä

Asemakaava-alueella rakennukset on liitettävä vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymismaksu määräytyy lämpimän ja puolilämpimän kokonaiskerrosalan perusteella ja hintatiedot löytyvät tekniset palveluta nettisivuiltamme. Osassa alueista liittymismaksu on korotettu korkeammista rakentamiskustannuksista johtuen. Tarkat hinnat löytyvät Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen taksasta.

Pälkäneellä sähkönsiirtoyhtiö on Elenia Oy, joka rakentaa sähköliittymät. Lisätiedot Elenian nettisivuilta. 

Valokuituliittymä

Pälkäneen Valokuitu Oy rakentaa Pälkäneen kunnan kattavan valokuituverkon vuoden 2020 loppuun mennessä, alueiden täydennysrakentaminen jatkuu vuonna 2021. Liittymämyynti Pälkäneen Valokuitu Oy.