Vammaispalvelut

Kuvassa kukkiaPirkanmaan hyvinvointialua järjestää pälkäneläisten vammaispalvelut.

Lisätiedot löydät Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilta kohdasta Palvelut

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.