Vammaispalvelut

Kuvassa kukkiaKangasalan kaupunki järjestää pälkäneläisten vammaispalvelut yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot löydät Kangasalan kaupungin sivuilta kohdasta vammaisten palvelut.

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.