Tietoa palautepalvelusta

Palautepalvelu on Pälkäneen kunnan tarjoama palvelu, jossa kuntalaiset voivat antaa palautetta kunnalle.

Palaute ohjataan palvelussa aiheen perusteella kunnan vastuutahojen käsittelyyn sekä tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. Palautteenantaja voi määritellä, onko palaute julkinen, jolloin kunta voi julkaista palautteen palautepalvelussa myös muiden nähtäville.

Palautepalvelu edistää Pälkäneen strategian mukaisten asiakaslähtöisten palveluiden tuottamista. Palautepalvelun avulla saadaan kuntalaispalaute sähköisesti suoraan toimihenkilöiden käyttöön, jonka avulla pystytään tehostamaan yksittäisten palveluiden suorituskykyä. Palautepalvelu otettiin käyttöön osana kunnan digitalisaatiohanketta (DIGITEK).

Kuntalaiset voivat seurata palvelun avulla omien palautteiden etenemistä. Pälkäneen kunta hyödyntää annettuja palautteita raportoinnissa ja yhteenvedoissa kunnan toiminnan kehittämiseksi.

Palvelusta vastaa Pälkäneen kunnan tekniset palvelut. Palveluun liittyviä kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia voi lähettää tämän palautepalvelun avulla.

Yhteystiedot palvelun teknisissä ongelmissa kunnan sähköpostiin palkane[at]palkane.fi.

Palautteiden käsittely

Palaute välittyy palautteen antajan valitseman aiheen mukaisesti määräytyvälle vastuutaholle, josta palautteeseen vastataan. Saapuneita palautteita seurataan pääsääntöisesti virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Palaute otetaan käsittelyyn viimeistään viiden työpäivän sisällä. Jos asia edellyttää selvitystyötä tai suunnittelua, vastaaminen voi kestää kauemmin.

Palautekäsittelijällä on oikeus poistaa ja muokata palautteita. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai olla julkaisematta palautteet, jotka eivät täytä lainmukaisuus- ja asianmukaisuusvaatimukset (ks. palvelun käyttöehdot).