Kostiakeskus

Kostiakeskuksen sisäänkäynti

Kostiakeskus on kansalaistalo ja kierrätyskeskus Pälkäneen keskustassa. Kostiakeskuksella painotetaan yhteisöllisiä arvoja, hyvää työilmapiiriä, tasavertaisuutta sekä toisten arvostavaa kohtaamista.

Kostiakeskuksella toimitaan aidossa työympäristössä ja harjoitellaan monipuolisia työtehtäviä ja työelämätaitoja. Liikunta ja terveyden edistäminen ovat osa työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa. Tehtäviin perehdytetään alusta pitäen eli aiempaa kokemusta ei tarvita. Sopivia työtehtäviä löytyy jokaiselle. Kostiakeskuksella voit perehtyä mm. seuraavanlaisiin tehtäviin:

 • asiakaspalvelulajitteluun ja kierrätykseen liittyvät työt
 • ruoanlaitto ja keittiöpuolen osaaminen
 • pienet pajatyöt mm. pyöränkorjaus

Pullan leivontaa

1-3 työtoimintapäivää viikossa tukevat säännöllisen arkirytmin saavuttamisessa. Työvuorot ovat tavallisesti 4-6 tuntia.

Jakson alussa käydään ohjauskeskustelu, jossa kartoitetaan tavoitteet työtoiminnan ajalle. Yksilöohjauksessa suunnitellaan tulevaisuuttasi sekä tarjotaan opastusta työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Ohjaajat ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

Kostiakeskuksen toimintaa on rahoitettu ajalla 1.10.2015-30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Hankkeen tavoitteena on ollut tarjota työelämään osallistumisen mahdollisuuksia matalan kynnyksen periaatteella työelämän ulkopuolella oleville sekä valmentaa toimintaa osallistuvia kohti työelämää, koulutuksia tai kuntoutumista. Kansalaistalo Kostiakeskuksen toiminnan rahoittamisesta vastaavat Pälkäneen kunta ja Pirkanmaan hyvinvointialue yhteistyössä.

Kostiakeskuksen palveluja:

 • Ohjaus- ja valmennuspalvelu
 • Avoin diakoniatyö
 • Kierrätyskeskus
 • Kuntalaisten yhteinen olohuone, jossa tarjolla kahvia, purtavaa ja päivän lehdet
 • Ylijäämäruoan jakopalvelu
 • Kokoontumispaikka yhdistystoiminnalle
 • Sähköiseen asiointiin liittyvä neuvonta
 • TE-hallinnon ja KELAn asiointipiste

Koira-avusteista ulkoilua


Kostiakeskus palvelee
ma, ti, to klo 10.30-16,
ke 10.30-17 ja
pe 10.30-15.

 

Yhteystiedot

Kostiakeskus
Onkkaalantie 76
36600 Pälkäne

Sosiaaliohjaaja
OMA-valmentaja
Elsi Martikainen
p. 050 467 0391
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Mari Korkiakangas
p. 050 306 1571
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Avoin diakoniatyö
Virpi Kangasniemi
p. 040 712 0567
etunimi.sukunimi@evl.fi