Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville työnhakijoille.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä, kouluttautumista, kuntoutumista ja sosiaalista osallisuutta.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (1.9.2001). Laki velvoittaa työnhakijan, TE-toimiston ja kunnan laatimaan yhdessä aktivointi- tai monialaisen työllistymissuunnitelman, jossa sovitaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Aktivointi- ja monialaiset työllistymissuunnitelmat toteutetaan videoneuvottelujärjestelyillä Pälkäneeltä.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Pälkäneen kunnan eri yksiköissä, alueen yhdistyksissä ja säätiöissä sekä seurakunnalla.

Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät tiedustelut:
Työllisyyskoordinaattori
Panu Raivio
p. 050 411 8183
etunimi.sukunimi@palkane.fi