Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Pirkanmaalla vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue (PIRHA)

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville työnhakijoille.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä, kouluttautumista, kuntoutumista ja sosiaalista osallisuutta.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Laki velvoittaa laatimaan ennen kuntouttavan työtoiminnan käynnistymistä aktivointi- tai monialaisen työllistymissuunnitelman, jossa sovitaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Aktivointi- ja monialaiset työllistymissuunnitelmat toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Pirkanmaan kuntakokeilun yhteistyönä.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Pälkäneellä kunnan eri yksiköissä, alueen yhdistyksissä ja säätiöissä sekä seurakunnalla.

 

Mari Korkiakangas

Työvalmentaja
Pirkanmaan hyvinvointialue

p. 0503061571
mari.korkiakangas@pirha.fi