Työkokeilu

Työkokeilun avulla voit tutustua eri ammatteihin ja työympäristöihin käytännössä ja siten vahvistaa omia ammatinvalintaasi liittyviä vaihtoehtoja. Työnantajana voi olla yritys, yhdistys, säätiö tai kunta. Kokeilu perustuu TE-toimiston, työnhakijan ja työnantajan väliseen sopimukseen. Työkokeilu ei ole työsuhteista työtä. Sen ajalta maksetaan työttömyysetuus kulukorvauksella 9€/päivä korotettuna, mikäli työkokeiluun osallistuva on yli 25-vuotias tai ammattitutkinnon suorittanut. Alle 25-vuotiaiden osalta työkokeiluun osallistuminen mahdollistaa työmarkkinatukioikeuden.

Sisällölliset tavoitteet sekä ajallinen ja päivittäinen kesto vaihtelee yksilöllisen tarpeen mukaan. Kokeilusta sovitaan etukäteen te-toimiston kanssa. Mikäli tarvitset tukea työkokeilupaikan löytämiseen, niin voit olla yhteydessä kunnan työllisyyspalveluihin. 

Yhteystiedot:
Työllisyyskoordinaattori
Panu Raivio
p. 050 411 8183
etunimi.sukunimi@palkane.fi