Harjulan paja

Harjulan paja on Harjutuulen vanhainkodin alueella toimiva tekninen työpaja. Harjulan pajalla tehdään erilaisia rakentamisen, remontoinnin, kiinteistönhoidon, ulkoalueidenhoidon ja kuljettamisen tehtäviä. Pajan tekemät työt rajoittuvat kunnan sisäisiin ja kuntaa lähellä olevien tahojen tehtäviin. Pajalla työskentelee kerralla 8-12 pajalaista. Pajajakso käynnistyy yleensä kuntouttavan työtoiminnan jaksolla, jonka hyvin toteuduttua on mahdollisuus palkkatuettuun työhön. Pajajakson aikana saat ohjausta työllistymisesi tueksi.

Yhteystiedot

Harjulan paja
Onkkaalantie 172
36600 Pälkäne

Työnsuunnittelija
Harri And
p. 050 442 5128
etunimi.sukunimi@palkane.fi