Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluilla edistetään iäkkään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua, itsenäistä suoriutumista sekä iäkkään vastuunottoa omasta terveydestään  ja toimintakyvystään. Tavoitteena on mahdollistaa iäkkäille kuntalaisille arvokas vanhuus, johon kuuluu vanhuksen oikeus asua omassa tutussa kodissaan omalla elämäntavallaan ja omilla valinnoillaan mahdollisimman pitkään. Palvelun tarpeen vaatiessa turvataan laadukas ja kodinomainen pitkäaikaishoito.

 

Yhteinen jumppahetki ikäihmisille