Pälkäneen kunnan tiedotteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

PÄLKÄNEEN KUNNAN OHJEET KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

Pälkäneen kunnassa on varauduttu koronavirustilanteeseen valmiussuunnitelman mukaisesti. Kunta on nostanut valmiuttaan koskien koronaviruksen leviämistä ja ehkäisyä ja Suomen hallitus ja eri viranomaiset ovat antaneet ohjeistuksia toiminnasta pandemian uhatessa.

Ohjeistus on julkaistu internet-sivuilla:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto päätti toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi, toimenpiteet kokonaisuudessaan löytyvät valtioneuvoston internet-sivuilta:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli

Pälkäneen kunnan johtoryhmä, joka toimii myös valmiusryhmänä, on antanut omaa toimintaansa koskevat ohjeet, määräykset ja suositukset toiminnasta Pälkäneellä tämän hetken tilannekuvan pohjalta.

Päivitetty toimintaohje COVID-19 koronavirustartuntaa (Wuhanin koronavirus) epäiltäessä.
Tästä linkistä pääset ohjeeseen Kangasalan kaupungin sivulle.

Fimlab sulkee toimipisteitään Pirkanmaalla.
Fimlabin tiedote

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLE
(Liite edelliseen päätökseen)

Ohjeet koronavirustaudin COVID-19 kotihoitoon

Koronavirustauti: milloin on hakeuduttava hoitoon

KUNTALAISILLE

Varautuminen aiheuttaa muutoksia normaalitoimintoihin. Tilanteen muuttuessa terveyspalveluissa saatetaan joutua tekemään myös joidenkin ei-kiirellisten ajanvarausten siirtämistä tai muiden toimintojen muokkaamista. Kaikkien poikkeustoimien tarkoituksena on varmistaa kriittiset toiminnot. Toivomme kuntalaisilta ymmärrystä tässä tilanteessa.

Muista että hyvällä käsi- ja yskimishygienialla ehkäiset erilaisia hengitystieinfektioita.

Pälkäneen kunnan asiakaspalvelu toimii neuvintapuhelimena koronavirusepidemian aikana.

KOULUT, VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Koulujen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mahdollisen sulkemisen osalta noudatamme valtakunnallisia linjauksia. Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminta jatkuu normaalisti. Koulujen osalta noudatetaan Suomen hallituksen päätöstä sulkea koulut 13.5. saakka. Perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään kuitenkin kaikille halukkaille, mutta etäopetukseen jääminen on edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön vahvasti suosittelema vaihtoehto, mikäli se perheessä on mahdollista.
Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Luopioisten esiopetus ja iltapäivätoiminta järjestetään 6.4 alkaen (poikkeusolon ajaksi, mikäli lapsimäärä pysyy vähäisenä) Lumpeennupun päiväkodissa.
Pikkuharjun avoin varhaiskasvatustoiminta keskeytetään.
Perheille, joissa vanhemmista jompikumpi on kotona, suositellaan lasten kotihoitoa.

Mikäli lapset huoltajineen tai huoltajat palaavat ulkomailta, matkan jälkeen pitää jäädä 14 päivän karanteeniin.

Lievienkin flunssaoireiden ilmaantuessa lasten tulee jäädä kotiin koulusta ja varhaiskasvatuksesta.

Poikkeustilan tuoma muutos laskutuksessa (varhaiskasvatus) Muutos koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään

Pälkäneen kunnan tarjoamien liikuntaryhmien toiminta perutaan 13.5. saakka.
Valtioneuvoston määräyksen mukaisesti lisäksi suljetaan kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Myös kirjastojen palautusluukut on suljettu.

Seuraavat liikuntatilat ovat suljettu 13.5. saakka:
- Kostia Areenan liikunta- ja kuntosalitilat
- Luopioisten liikuntahallin liikunta- ja kuntosalitilat
- Yhteiskoulun liikuntasali
- Kostian Koulun liikuntasali
- Aitoon koulun liikuntasali
- Harjutuulen liikuntasali ja allasosasto
- Salmentaan liikuntatila
- Vohlisaaren rantasaunan avantouinti

Liikuntapalvelujen järjestämät liikuntaryhmät keskeytetty 13.5. saakka:
- eläkeläisten kuntosaliryhmät (Luopioisten liikuntahalli)
- eläkeläisten vesivoimisteluryhmä (Aitoon koulutuskeskus)
- lasten liikuntakerhot (Aitoo, Onkkaala, Luopioinen)

TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminnan yksiköt ja työkeskukset suljetaan 13.5.saakka.

YRITTÄJÄT

Yrittäjille lisäinfoa koronakriisiin kohdennetuista tuista löytyy yritysneuvonta-alasivulta.

 

KUNNAN HENKILÖSTÖLLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

MATKAT

Ulkomailta palaavien työntekijöiden pitää jäädä 14 päivän karanteeniin, jonka aikana tulee tehdä etätöitä, pitää vuosilomaa tai palkatonta vapaata. Työntekijän tulee olla yhteydessä esimieheensä ennen työhön palaamista matkan jälkeen.

ETÄTÖIDEN TEKEMINEN

Etätöistä sovitaan esimiehen kanssa ja kaikki joiden työtehtävät sen mahdollistavat jäävät etätöihin.

KÄSI- JA LÄHITYÖSKENTELYHYGIENIA

Tavattaessa noudatetaan THL:n suosituksia välttää kättelyä ja muuta fyysistä kontaktia.
Käsihygieniasta on huolehdittava erityisellä tarkkavaisuudella. Kaikissa asiakasyksiköissä on oltava mahdollisuus käsien pesuun. Kädet on pestävä ja kuivattava huolellisesti aina saavuttaessa julkiseen tilaan ja lähdettäessä tilasta, jossa on ollut useita henkilöitä.

VIERAILUT KUNTAAN JA KUNNAN KOKOUKSET JA TILAISUUDET

Valtioneuvosto rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. Julkiset kokoukset, kuten kunnanvaltuuston kokoukset, pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään sähköisesti. Kunnallisten toimielinten kokoukset pyritään siirtämään tai jos niitä on tarpeen järjestää niin huomioimaan järjestelyissä Suomen hallituksen toimenpidelinjaukset.

Pälkäneen kuntaan suuntautuvia vierailuja ja ryhmien vastaanottamisia vältetään, myös kunnan järjestämät vierailut perutaan toistaiseksi.

Sisäisiä operatiivisia omia kokouksia pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään tai järjestämään sähköisesti. Vain välttämättömät kokoukset pidetään. Kokouksiin suositellaan osallistumaan ainoastaan täysin terveenä ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa.

Myös kotimaassa tapahtuvia työmatkoja kehotetaan välttämään ja keskustelemaan esimiehen kanssa jokaisesta mahdollisesta työmatkasta etukäteen esimiehen kanssa. Myöskin kotimaassa tapahtuvaa vapaa-aja matkustamista suositellaan välttämään.

SAIRASTAPAUKSET

Lievienkin flunssaoireiden ilmaantuessa tulee jäädä kotiin työpäivinä keskusteltuasi esimiehesi kanssa. Esimiehillä on oikeus myöntää harkinnanvaraisesti sairaslomaa omalla ilmoituksella viisi työpäivää. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta.

VARAUTUMINEN

Kunnan johtoryhmän jäsenten edellytetään olevan tavoitettavissa ympäri vuorokauden puhelimitse toistaiseksi.

TIEDOTTAMINEN

Pälkäneen kunnan johtoryhmä tiedottaa kunnan palveluista ja muista toimenpiteistä.
Koko henkilöstöä kehotetaan seuraamaan Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sivuja.

Lisätietoja Pälkäneen kunnan johtoryhmä:

Kunnanjohtaja Jussi Teittinen, 040 573 6390
Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, 050 443 4833
Sivistysjohtaja Tiina Kivinen, 040 538 0031
Elinkeinojohtaja Jaana Koivisto, 050 521 5240
Tekninen johtaja Matti Vesava, 0400 633 350

Sähköpostit etunimi.sukunimi@palkane.fi