Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena neuvostona, josta on määrätty Kuntalaissa (410/2015 § 27). Vanhusneuvosto on Pälkäneen kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien yhdistysten/toimijoiden yhteistyöelin.

Vanhusneuvoston tehtävät:

  • Parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun.
  • Edistää viranomaisten, ikäihmisten ja heitä edustavien yhdistysten / toimijoiden yhteistoimintaa Pälkäneellä.
  • Edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastuksissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.
  • Seurata ikäihmisten tarpeiden kehitystä sekä ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tasoa, saatavuutta ja saavutettavuutta.
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Osallistua osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kunnan alueella.
  • Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2017-2021:

Pälkäneen seurakunta
Kirsi Saarinen, puheenjohtaja
p. 040 728 6464
kirsi.saarinen[at]palkane.fi
varajäsen Vesa Mellavuo

Eläkeliiton Sydän-Hämeen Yhdistys
Pirkko Närvänen
p. 040 722 5894
pirkko.narvanen[at]gmail.com
Kokkomäentie 50, 36600 Pälkäne

Paula Pihlava

Pirjo Turunen

p. 040 768 5203
pirjo.i.turunen[at]gmail.com
Hirvontie 310, 36600 Pälkäne

yhteinen varajäsen Marjatta Savolainen

Pälkäneen seniorit ry
Heleena Toikka
p. 040 744 8028
heleena.toikka[at]gmail.com
Ämmönlahdentie 40, 36600 Pälkäne

Marja Koppana
p. 040 738 5642
marja.koppana[at]sci.fi
Kesätie 3, 36600 Pälkäne

Heikki Heikkilä
p. 0400 626 705
Sarjalantie 11, 36660 Laitikkala

yhteinen varajäsen Riitta Helenius

Luottamushenkilöedustajat
Tiina Kokkola
p. 040 756 6785
tiina.kokkola[at]sci.fi
Hannantie 6, 36600 Pälkäne
varajäsen Pertti Salminen

Maria Aho
maria.aho[at]pppoy.fi
Kiviniementie 35, 36600 Pälkäne
varajäsen Tom Hirmukallio

Vanhusneuvoston sihteeri
hallintoasiantuntija
Helena Niemi
helena.niemi[at]palkane.fi
p. 050 560 6432
 

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston esite

Vanhusneuvoston pöytäkirjat