Mielen hyvinvointi

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia

Hauskanpitoa

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. WHO:n määritelmän mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Omasta mielenterveydestään voi pitää huolta ja omia voimavarojaan vahvistaa. Arjen hyvinvoinnista ja tasapainosta huolehtiminen, tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen, taidot tulla toimeen muiden kanssa sekä keinot selviytyä pettymyksistä ovat tärkeitä taitoja, joita jokainen voi oppia.

Mielenterveystalo on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tuottama verkkopalvelu, jossa on omat osionsa aikuisille, nuorille ja lapsille.

Suomen Mielenterveysseuran sivuilta löydät tietoa ja harjoituksia sekä tukea elämän eri tilanteisiin.

Mielenterveyden keskusliiton sivut tarjoavat tukea mielenterveyskuntoutujille.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry tarjoaa maksutonta omaisneuvontaa sekä vertaistukea kaikille, joita huolettaa läheisen mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvät asiat. Lisäksi ITUA-hanke tarjoaa Pälkäneellä maksutonta keskustelutukea ja ryhmätoimintaa iseille, joiden kumppanilla tai lapsella (alle 30v.) on mielenterveys- ja tai päihdeongelmia. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät täältä