Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä määrätään säännöksen mukaisista kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyä koskevista asioista.

Pälkäneen kunnan hallintosääntö 1.1.2023 alkaen on hyväksytty valtuuston kokouksissa 15.11.2022 § 42 ja 13.12.2022 § 64.

Avaa ajantasainen hallintosääntö tästä.