Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä määrätään säännöksen mukaisista kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyä koskevista asioista.

Hallintosääntö 4.2.2021 alkaen

Pälkäneen kunnan palkkiosääntö ohjaa luottamushenkilön palkkionmaksua ja sitä sovelletaan myös kunnan viranhaltijaan ja työntekijään.

Pälkäneen kunnan palkkiosääntö 1.6.2017 alkaen