Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä määrätään säännöksen mukaisista kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyä koskevista asioista.

Pälkäneen kunnan hallintosääntö on hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.9.2021 § 77 ja sisältää luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön.