Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä määrätään säännöksen mukaisista kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyä koskevista asioista.

Pälkäneen kunnan hallintosääntö 1.3.2024 alkaen on hyväksytty valtuuston kokouksessa 5.2.2024 § 6.

Avaa ajantasainen hallintosääntö tästä.