Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä määrätään säännöksen mukaisista kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyä koskevista asioista.

Pälkäneen kunnan uusi hallintosääntö on hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.9.2021 § 77 ja se sisältää myös luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön.

Tehdyt muutokset hallintosääntöön
- KV 15.2.2022 § 8 muutokset henkilöstöorganisaation rakenteen muuttumisen johdosta 1.4.2022 alkaen.

Avaa ajantasainen hallintosääntö tästä.