Vapaa-ajanasukastoimikunta

Pälkäneen jokimaisemaPälkäneen kuntaa voi hyvällä syyllä kutsua mökkikunnaksi, sillä kunnassa on noin 4200 vapaa-ajanasuntoa. Vapaa-ajanasukkailla on suuri merkitys niin kunnalle kuin kylille, ja monissa kylissä pystytään ylläpitämään parempaa palvelutarjontaa vapaa-ajanasukkaiden ansiosta.

Pälkäneen kunnassa toimii vapaa-ajanasukastoimikunta, jon­ka kautta myös kesäasukkaat pääsevät osallistumaan kunnan ke­hit­tä­mi­seen. Toimikunnan tehtävänä on edistää kunnan ja vapaa-ajanasukkaiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sekä tarjota vapaa-ajanasukkaille mahdollisuus vaikuttaa kunnan päätöksentekoon.

Vapaa-ajanasukastoimikunnassa vapaa-ajanasukkaita edustavat Hannu Harjula, Sari Helminen, Sinikka Hovi, Harri Joki, Martti Kataja ja Paavo Virkkunen. Kunnan edustajina toimikunnassa ovat Mirva Kittilä, Pertti Salminen, Outi Viitanen ja kunnanjohtaja.