Kunnanvaltuusto

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä kuntavaaleilla. Pälkäneen kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä mahdollisuuksien mukaan Sydän-Hämeen Lehdessä. Kokouksia voi seurata suorana lähetyksenä kunnan YouTube-kanavalla. Linkki lähetykseen löytyy kokouspäivänä kunnan verkkosivuilta.

Pälkäneen kunnanvaltuusto kokoontuu vuodessa 4 - 6 kertaa Nuijantalolla, osoite Nuijankuja 2, 36600 Pälkäne.

Kunnanvaltuusto päätti 28.11.2023 § 61 pitää kokouksensa kevätkaudella 2024 maanantaisin 5.2., 15.4. ja 10.6. klo 18 alkaen ellei asioiden kiireellisyys tai muu välttämätön syy edellytä muuta kokousajankohtaa.

Kokouksen esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan yleisessä tietoverkossa kohdassa Kunta ja hallinto/ Päätöksenteko / Esityslistat ja pöytäkirjat.

 

Valtuusto 2021-2025

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja
Elfving Mirva, KESK
mirva.elfving[at]palkane.fi, p. 050 345 5343

1. varapuheenjohtaja
Vaismaa Kalle, KOK
kalle.vaismaa[at]palkane.fi, p. 0400 567 283

2. varapuheenjohtaja
Jyri Kankila, VIHR
jyri.kankila[at]palkane.fi, p. 0400 452 321

Valtuutetut

Aho Maria, SDP
maria.aho[at]palkane.fi, p. 040 538 5413

Ahola Jyrki, KESK
jyrki.ahola[at]palkane.fi, 0400 636 860

Ailio Timo, Terve! Pälkäne
timo.ailio[at]palkane.fi, p. 045 630 5659

Haili Joshua, Joshua Haili
joshua.haili[at]palkane.fi, p. 050 383 4234

Hyöki Erkki, KESK
erkki.hyoki[at]palkane.fi, p. 045 114 0797

Keskinen Reijo, KOK
reijo.keskinen[at]palkane.fi, p. 040 538 2043

Klasila Ville, KOK
ville.klasila[at]palkane.fi, p. 040 533 5822

Leppälä Maija, KESK
maija.leppala[at]palkane.fi, p. 040 353 7369

Lindholm Johanna, SDP
johanna.lindholm[at]palkane.fi, p. 040 824 8094

Luukkonen Jani, PS
jani.luukkonen[at]palkane.fi, p. 050 348 7561

Mathier Reetta, VIHR
reetta.mathier[at]palkane.fi, p. 050 367 3467

Mikkola Antti-Jussi, KOK
antti-jussi.mikkola[at]palkane.fi, p. 0400 486 819

Mäkinen Elina, KESK
elina.makinen[at]palkane.fi, 040 708 7958

Nikkanen Vilho, VAS


Ohtonen Raimo, SDP
raimo.ohtonen[at]palkane.fi

Rönni Mikko, KOK
mikko.ronni[at]palkane.fi, p. 040 576 0779

Saarikko Jouko, KOK
jouko.saarikko[at]palkane.fi

Saarinen Kirsi, KOK
kirsi.saarinen[at]palkane.fi, p. 040 728 6464

Salminen Pertti, KOK
pertti.salminen[at]palkane.fi, p. 050 367 5860

Tamminen Sari, VIHR
sari.a.tamminen[at]palkane.fi, p. 045 677 0765

Vierikka Risto, KESK
risto.vierikka[at]palkane.fi, p. 040 506 3490

Vuorinen Tommi, SDP
tommi.vuorinen[at]palkane.fi, p. 050 382 3427

Zeitlin Rainer, KOK
rainer.zeitlin[at]palkane.fi, p. 050 339 2582