Kunnanvaltuusto

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä kuntavaaleilla. Pälkäneen kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä mahdollisuuksien mukaan Sydän-Hämeen Lehdessä. Pälkäneen kunnanvaltuusto kokoontuu vuodessa 4 - 6 kertaa kunnanvirastolla valtuustosalissa, osoite Keskustie 1, 36600 Pälkäne.

Kunnanvaltuusto kokoontui ajalla 8-12/2020 kolme kertaa 17.9., 12.11. ja 17.12.

Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2020 § 71 pitää 1-6/2021 kokouksensa 23.3. ja 1.6 klo 18 ellei asioiden kiireellisyys tai muu välttämätön syy edellytä muuta kokousajankohtaa. Ajalla 1-4/2021 kunnanvaltuusto kokoontui neljä kertaa 4.2., 25.2., 23.3. ja 20.4.2021.

1.6.2021 suunniteltu kokous on siirretty pidettäväksi 29.6.2021 kuntavaalien siirtymisen takia. Kokouksen esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuusto 2017-2021

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja
Kittilä Mirva, KESK
mirva.kittila[at]palkane.fi, p. 050 345 5343

1. varapuheenjohtaja
Hyöki Erkki, KESK (sit.)
erkki.hyoki[at]palkane.fi

2. varapuheenjohtaja
Jaakkola Pauliina, SDP
Uimarannantie 1, 36600 Pälkäne
pauliina.jaakkola[at]palkane.fi, p. 050 320 2899

Valtuutetut

Aho Maria, SDP
maria.aho[at]palkane.fi, p. 040 538 5413

Ahola Jyrki, KESK
Rulja-Sarkasen tie 72, 36910 Rautajärvi
jyrki.ahola[at]palkane.fi

Ailio Timo, SDP
Rajalantie 21, 36760 Luopioinen
timo.ailio[at]palkane.fi, p. 045 630 5659

Giren Raimo, KESK
Niemikunnantie 40, 36760 Luopioinen
raimo.giren[at]palkane.fi

Helmikkala Janne, KOK
janne.helmikkala[at]palkane.fi, p. 0400 130 689

Hirmukallio Tom, SDP
Kankaanmaantie 1 C, 36600 Pälkäne
tom.hirmukallio[at]palkane.fi, p. 044 345 2787

Kankila Jyri, VIHR
Kankilantie 14, 36600 Pälkäne
jyri.kankila[at]palkane.fi, p. 0400 452 321

Keskinen Reijo, KOK
Oksijärventie 145, 36450 Salmentaka
reijo.keskinen[at]palkane.fi, p. 040 5382043

Kittilä Jukka, KESK
Pälkänevedentie 135, 36600 Pälkäne
jukka.kittila[at]palkane.fi, p. 0400 644 782

Kokkola Tiina, KOK
Hannantie 6, 36600 Pälkäne
tiina.kokkola[at]palkane.fi, p. 040 756 6785

Koskelo Markku, KOK
markku.koskelo[at]palkane.fi

Lindfors Jukka, KESK
Asevelitie 7, 36600 Pälkäne
jukka.lindfors[at]palkane.fi, p. 050 560 6637

Mathier Reetta, VIHR
Kankilantie 10, 36600 Pälkäne
reetta.mathier[at]palkane.fi, p. 050 367 3467

Mikkola Antti-Jussi, KOK
antti-jussi.mikkola[at]palkane.fi

Nikkanen Vilho, VAS
Tinnonmäentie 103, 36640 Iltasmäki
p. 040 532 4885

Nummela Iinamaria, SDP
iinamaria.nummela[at]palkane.fi

Ojala Timo, KESK
timo.ojala[at]palkane.fi

Pohjola Virpi, KOK
Eerolantie 2, 36600 Pälkäne
virpi.pohjola[at]palkane.fi, p. 050 404 0140

Reinikainen Arto, SDP
arto.reinikainen[at]palkane.fi

Rulja Matti, KESK
matti.rulja[at]palkane.fi

Saarikko Jouko, KOK
Padankoskentie 305, 14980 Kuohijoki
jouko.saarikko[at]palkane.fi, p. 0400 635 889

Saarinen Kirsi, KOK
kirsi.saarinen[at]palkane.fi, p. 040 728 6464

Salminen Pertti, KOK
pertti.salminen[at]palkane.fi, p. 050 367 5860

Zeitlin Rainer, KOK
Säästäjäntie 15, 36600 Pälkäne
rainer.zeitlin[at]palkane.fi, p. 050 339 2582