Kunnanvaltuusto

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä kuntavaaleilla. Pälkäneen kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä mahdollisuuksien mukaan Sydän-Hämeen Lehdessä. Pälkäneen kunnanvaltuusto kokoontuu vuodessa 4 - 6 kertaa kunnanvirastolla valtuustosalissa, osoite Keskustie 1, 36600 Pälkäne.

Kunnanvaltuusto kokoontui ajalla 8-12/2020 kolme kertaa 17.9., 12.11. ja 17.12.

Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2020 § 71 pitää 1-6/2021 kokouksensa 23.3. ja 1.6 klo 18 ellei asioiden kiireellisyys tai muu välttämätön syy edellytä muuta kokousajankohtaa. Ajalla 1-4/2021 kunnanvaltuusto kokoontui neljä kertaa 4.2., 25.2., 23.3. ja 20.4.2021. 1.6.2021 suunniteltu kokous siirrettiin pidettäväksi 29.6.2021 kuntavaalien siirtymisen takia.

Uusi kunnanvaltuusto päätti ensimmäisessä kokouksessaan 10.8.2021 § 51 pitää loppuvuoden kokouksensa 21.9. ja 16.11. klo 18 alkaen ja 7.12. klo 15 alkaen. 

Kokouksen esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuusto 2021-2025

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja
Kittilä Mirva, KESK
mirva.kittila[at]palkane.fi, p. 050 345 5343

1. varapuheenjohtaja
Vaismaa Kalle, KOK
kalle.vaismaa[at]palkane.fi, p. 0400 567 283

2. varapuheenjohtaja
Jyri Kankila, VIHR
jyri.kankila[at]palkane.fi, p. 0400 452 321

Valtuutetut

Aho Maria, SDP
maria.aho[at]palkane.fi, p. 040 538 5413

Ahola Jyrki, KESK
jyrki.ahola[at]palkane.fi, 0400 636 860

Ailio Timo, SDP
timo.ailio[at]palkane.fi, p. 045 630 5659

Haili Joshua, PS
joshua.haili[at]palkane.fi, p. 050 383 4234

Hyöki Erkki, KESK
erkki.hyoki[at]palkane.fi, p. 045 114 0797

Keskinen Reijo, KOK
reijo.keskinen[at]palkane.fi, p. 040 538 2043

Klasila Ville, KOK
ville.klasila[at]palkane.fi, p. 040 533 5822

Leppälä Maija, KESK
maija.leppala[at]palkane.fi, p. 040 353 7369

Lindholm Johanna, SDP
johanna.lindholm[at]palkane.fi, p. 040 824 8094

Luukkonen Jani, PS
jani.luukkonen[at]palkane.fi, p. 050 348 7561

Mathier Reetta, VIHR
reetta.mathier[at]palkane.fi, p. 050 367 3467

Mikkola Antti-Jussi, KOK
antti-jussi.mikkola[at]palkane.fi, p. 0400 486 819

Mäkinen Elina, KESK
elina.makinen[at]palkane.fi, 040 708 7958

Nikkanen Vilho, VAS
p. 040 532 4885

Ohtonen Raimo, SDP
raimo.ohtonen[at]palkane.fi

Rönni Mikko, KOK
mikko.ronni[at]palkane.fi, p. 040 576 0779

Saarikko Jouko, KOK
jouko.saarikko[at]palkane.fi

Saarinen Kirsi, KOK
kirsi.saarinen[at]palkane.fi, p. 040 728 6464

Salminen Pertti, KOK
pertti.salminen[at]palkane.fi, p. 050 367 5860

Tamminen Sari, VIHR
sari.a.tamminen[at]palkane.fi, p. 045 677 0765

Vierikka Risto, KESK
risto.vierikka[at]palkane.fi, p. 040 506 3490

Vuorinen Tommi, SDP
tommi.vuorinen[at]palkane.fi, p. 050 382 3427

Zeitlin Rainer, KOK
rainer.zeitlin[at]palkane.fi, p. 050 339 2582