Kunnanvaltuusto

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä kuntavaaleilla. Pälkäneen kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä mahdollisuuksien mukaan Sydän-Hämeen Lehdessä. Pälkäneen kunnanvaltuusto kokoontuu vuodessa 4 - 6 kertaa kunnanvirastolla valtuustosalissa, osoite Keskustie 1, 36600 Pälkäne.

Kunnanvaltuusto kokoontui ajalla 8-12/2020 kolme kertaa 17.9., 12.11. ja 17.12.

Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2020 § 71 pitää 1-6/2021 kokouksensa 23.3. ja 1.6 klo 18 ellei asioiden kiireellisyys tai muu välttämätön syy edellytä muuta kokousajankohtaa. Kokouksen esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuusto 2017-2021

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja
Kittilä Mirva, KESK
mirva.kittila[at]palkane.fi, p. 050 345 5343

1. varapuheenjohtaja
Hyöki Erkki, KESK (sit.)
erkki.hyoki[at]palkane.fi

2. varapuheenjohtaja
Jaakkola Pauliina, SDP
Uimarannantie 1, 36600 Pälkäne
pauliina.jaakkola[at]palkane.fi, p. 050 320 2899

Valtuutetut

Aho Maria, SDP
maria.aho[at]palkane.fi, p. 040 538 5413

Ahola Jyrki, KESK
Rulja-Sarkasen tie 72, 36910 Rautajärvi
jyrki.ahola[at]palkane.fi

Ailio Timo, SDP
Rajalantie 21, 36760 Luopioinen
timo.ailio[at]palkane.fi, p. 045 630 5659

Giren Raimo, KESK
Niemikunnantie 40, 36760 Luopioinen
raimo.giren[at]palkane.fi

Helmikkala Janne, KOK
janne.helmikkala[at]palkane.fi, p. 0400 130 689

Hirmukallio Tom, SDP
Kankaanmaantie 1 C, 36600 Pälkäne
tom.hirmukallio[at]palkane.fi, p. 044 345 2787

Kankila Jyri, VIHR
Kankilantie 14, 36600 Pälkäne
jyri.kankila[at]palkane.fi, p. 0400 452 321

Keskinen Reijo, KOK
Oksijärventie 145, 36450 Salmentaka
reijo.keskinen[at]palkane.fi, p. 040 5382043

Kittilä Jukka, KESK
Pälkänevedentie 135, 36600 Pälkäne
jukka.kittila[at]palkane.fi, p. 0400 644 782

Kokkola Tiina, KOK
Hannantie 6, 36600 Pälkäne
tiina.kokkola[at]palkane.fi, p. 040 756 6785

Koskelo Markku, KOK
markku.koskelo[at]palkane.fi

Lindfors Jukka, KESK
Asevelitie 7, 36600 Pälkäne
jukka.lindfors[at]palkane.fi, p. 050 560 6637

Mathier Reetta, VIHR
Kankilantie 10, 36600 Pälkäne
reetta.mathier[at]palkane.fi, p. 050 367 3467

Mikkola Antti-Jussi, KOK
antti-jussi.mikkola[at]palkane.fi

Nikkanen Vilho, VAS
Tinnonmäentie 103, 36640 Iltasmäki
p. 040 532 4885

Nummela Iinamaria, SDP
iinamaria.nummela[at]palkane.fi

Ojala Timo, KESK
timo.ojala[at]palkane.fi

Pohjola Virpi, KOK
Eerolantie 2, 36600 Pälkäne
virpi.pohjola[at]palkane.fi, p. 050 404 0140

Reinikainen Arto, SDP
arto.reinikainen[at]palkane.fi

Rulja Matti, KESK
matti.rulja[at]palkane.fi

Saarikko Jouko, KOK
Padankoskentie 305, 14980 Kuohijoki
jouko.saarikko[at]palkane.fi, p. 0400 635 889

Saarinen Kirsi, KOK
kirsi.saarinen[at]palkane.fi, p. 040 728 6464

Salminen Pertti, KOK
pertti.salminen[at]palkane.fi, p. 050 367 5860

Zeitlin Rainer, KOK
Säästäjäntie 15, 36600 Pälkäne
rainer.zeitlin[at]palkane.fi, p. 050 339 2582