Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Pälkäneen kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksessa esittelijänä. Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen kokouspäivä on tiistai ja esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan yleisessä tietoverkossa kohdassa Kunta ja hallinto / Päätöksenteko / Esityslistat ja pöytäkirjat. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa kokouksen jälkeen seuraavan viikon maanantaina klo 15 alkaen.

Kunnanhallitus päätti 7.11.2023 § 189 pitää kokouksensa syyskaudella 2023 maanantaisin 22.1., 19.2., 25.3., 22.4., 20.5. ja 17.6. ellei toisin sovita.

Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

puheenjohtaja
Zeitlin Rainer, KOK
rainer.zeitlin[at]palkane.fi, p. 050 339 2582

1. varapuheenjohtaja
Hyöki Erkki, KESK
erkki.hyoki[at]palkane.fi, p. 045 114 0797

2. varapuheenjohtaja
Aho Maria, SDP
maria.aho[at]palkane.fi, p. 040 538 5413

Jäsenet
Luukkonen Jani, PS
jani.luukkonen[at]palkane.fi, 050 348 7561

Mathier Reetta, VIHR
reetta.mathier[at]palkane.fi, p. 050 367 3467

Mäkinen Elina, KESK
elina.makinen[at]palkane.fi, p. 040 708 7958

Saarinen Kirsi, KOK
kirsi.saarinen[at]palkane.fi, p. 040 728 6464

Salminen Pertti, KOK
pertti.salminen[at]palkane.fi, p. 050 367 5860

Vuorinen Tommi, SDP
tommi.vuorinen[at]palkane.fi, 050 382 3427