Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Pälkäneen kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksessa esittelijänä. Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen kokouspäivä on tiistai ja esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan yleisessä tietoverkossa ja pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa kokouksen jälkeen seuraavan viikon maanantaina klo 12 alkaen.

Kunnanhallitus päätti 3.12.2020 § 293 pitää 1-6/2021 kokouksensa 19.1., 16.2., 9.3., 30.3., 13.4., 27.4., 18.5. ja 15.6 ellei toisin sovita.

Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

puheenjohtaja

Salminen Pertti, KOK
pertti.salminen[at]palkane.fi, p. 050 367 5860

1. varapuheenjohtaja
Ahola Jyrki, KESK
Rulja-Sarkasen tie 72, 36910 Rautajärvi
jyrki.ahola[at]palkane.fi

2. varapuheenjohtaja
Aho Maria, SDP
maria.aho[at]palkane.fi, p. 040 538 5413

Jäsenet

Hirmukallio Tom, SDP
Kankaanmaantie 1 C, 36600 Pälkäne
tom.hirmukallio[at]palkane.fi, p. 044 345 2787

Mathier Reetta, VIHR
Kankilantie 10, 36600 Pälkäne
reetta.mathier[at]palkane.fi, p. 050 367 3467

Mikkola Antti-Jussi, KOK
antti-jussi.mikkola[at]palkane.fi

Pohjola Virpi, KOK
Eerolantie 2, 36600 Pälkäne
virpi.pohjola[at]palkane.fi, p. 050 404 0140

Viitanen Outi, KESK
outi.viitanen[at]palkane.fi, p. 044 517 2767

Zeitlin Rainer, KOK
Säästäjäntie 15, 36600 Pälkäne
rainer.zeitlin[at]palkane.fi, p. 050 339 2582