Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Pälkäneen kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksessa esittelijänä. Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallitus on 24.1.2019 § 8 päättänyt pitää ajalla 1.1.-30.6.2019 kokouksensa 24.1., 7.2., 20.2., (peruttu 14.3.), 28.3., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6. ja 27.6. ellei toisin sovita.

Lisätty kh:n kokouspäiväksi 4.3.

Kunnanhallitus on 25.4.2019 § 107 päättänyt pitää ajalla 1.8.-31.12.2019 kokouksensa 14.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 20.11. ja 5.12. ellei toisin sovita.

Esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan verkkosivulle ja pöytäkirja on nähtävänä samalla verkkosivulla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12 alkaen.

Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

puheenjohtaja
Laesterä Eero, KOK
Onkkaalantie 91, 36600 Pälkäne
eero[at]laestera.fi, p. 0400 735 772

1. varapuheenjohtaja
Ahola Jyrki, KESK
Rulja-Sarkasen tie 72, 36910 Rautajärvi
jyrki.ahola[at]pp.inet.fi

2. varapuheenjohtaja
Aho Maria, SDP
maria.aho[at]pppoy.fi, p. 040 538 5413

Jäsenet

Hirmukallio Tom, SDP
Kankaanmaantie 1 C, 36600 Pälkäne
tom.hirmukallio[at]hotmail.com, p. 044 345 2787

Mathier Reetta, VIHR
Kankilantie 10, 36600 Pälkäne
reetta.mathier[at]gmail.com, p. 050 367 3467

Mikkola Antti-Jussi, KOK

Pohjola Virpi, KOK
Eerolantie 2, 36600 Pälkäne
virpi.pohjola[at]jaakkopohjola.fi, p. 050 404 0140

Salminen Pertti, KOK
pertti.o.salminen[at]gmail.com, p. 050 367 5860

Viitanen Outi, KESK
outiviitanen80[at]gmail.com, p. 044 517 2767