Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Pälkäneen kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksessa esittelijänä. Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallitus päätti 11.12.2019 § 282 pitää 1-6/2020 kokouksensa 21.1., 13.2., (5.3. peruttu), 26.3., 16.4., 7.5., 28.5., 25.6. ellei toisin sovita.

Kunnanhallitus päätti 1.6.2020 §125 pitää 8-12/2020 kokouksensa 13.8., 3.9., 24.9., 8.10., 29.10., 19.11. ja 3.12. ellei toisin sovita.

Esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnan yleisessä tietoverkossa ja pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12 alkaen.

Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

puheenjohtaja

Salminen Pertti, KOK
pertti.salminen[at]palkane.fi, p. 050 367 5860

1. varapuheenjohtaja
Ahola Jyrki, KESK
Rulja-Sarkasen tie 72, 36910 Rautajärvi
jyrki.ahola[at]palkane.fi

2. varapuheenjohtaja
Aho Maria, SDP
maria.aho[at]palkane.fi, p. 040 538 5413

Jäsenet

Hirmukallio Tom, SDP
Kankaanmaantie 1 C, 36600 Pälkäne
tom.hirmukallio[at]palkane.fi, p. 044 345 2787

Mathier Reetta, VIHR
Kankilantie 10, 36600 Pälkäne
reetta.mathier[at]palkane.fi, p. 050 367 3467

Mikkola Antti-Jussi, KOK
antti-jussi.mikkola[at]palkane.fi

Pohjola Virpi, KOK
Eerolantie 2, 36600 Pälkäne
virpi.pohjola[at]palkane.fi, p. 050 404 0140

Viitanen Outi, KESK
outi.viitanen[at]palkane.fi, p. 044 517 2767

Zeitlin Rainer, KOK
Säästäjäntie 15, 36600 Pälkäne
rainer.zeitlin[at]palkane.fi, p. 050 339 2582