Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena neuvostona, josta on määrätty Kuntalaissa (410/2015 § 27). Vanhusneuvosto on Pälkäneen kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien yhdistysten/toimijoiden yhteistyöelin.

Vanhusneuvoston tehtävät:

  • Parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun.
  • Edistää viranomaisten, ikäihmisten ja heitä edustavien yhdistysten / toimijoiden yhteistoimintaa Pälkäneellä.
  • Edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastuksissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.
  • Seurata ikäihmisten tarpeiden kehitystä sekä ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tasoa, saatavuutta ja saavutettavuutta.
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Osallistua osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kunnan alueella.
  • Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2021-2025:

Pälkäneen seurakunta
Kirsi Saarinen, puheenjohtaja
p. 040 728 6464
kirsi.saarinen[at]palkane.fi
varajäsen Kati Pinola

Eläkeliiton Sydän-Hämeen Yhdistys
Pirkko Närvänen
p. 040 722 5894
pirkko.narvanen[at]gmail.com
Kokkomäentie 50, 36600 Pälkäne

Kimmo Laakia, varapuheenjohtaja

Anja Tuokko

Pälkäneen seniorit ry
Lea Ahola
Harri Kauttu
Tuula Paulin
yhteinen varajäsen Riitta Helenius

Pälkäneen Eläkeläisten kerho

Anneli Verkkosaari
Toini Tolmunen

Luottamushenkilöedustajat
Maria Aho
maria.aho[at]palkane.fi
Kiviniementie 35, 36600 Pälkäne
varajäsen Nina Suonpää

Perttu Pohjanperä

varajäsen Riitta Mukkulainen

Johanna Ketola

varajäsen Reetta Mathier
 

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston esite

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat