Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena neuvostona, josta on määrätty Kuntalaissa (410/2015 § 28). Vammaisneuvosto on Pälkäneen kunnan ja sen alueella asuvien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä Pälkäneellä toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävät:

  • Parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun.
  • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien yhdistysten/toimijoiden yhteistoimintaa Pälkäneellä.
  • Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin palveluihin.
  • Seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä sekä vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen tasoa, saatavuutta ja saavutettavuutta.
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.

 

Vammaisneuvoston kokoonpano 2017-2021:

Eija Rantanen, puheenjohtaja
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
eijan4[at]gmail.com, p. 040 735 2321
varajäsen Tuula Päivinen

Pirjo Pasi
Pälkäneen Hengitysyhdistys

Anja Kallioinen
Tampereen Diabetesyhdistys ry
Puutikkalanraitti 233, 14960 Puutikkala
p. 0400 632 377

Esa Hakala
Tampereen Seudun Invalidit ry
avainsijoitus1[at]gmail.com, p. 0400 950 747
varajäsen Kari Vuorenmaa

Luottamushenkilöedustajat
Outi Viitanen, varapuheenjohtaja
outiviitanen80[at]gmail.com, p. 044 517 2767
varajäsen Mirva Kittilä

Reetta Mathier
Kankilantie 10, 36600 Pälkäne
reetta.mathier[at]gmail.com, p. 050 367 3467
varajäsen Jyri Kankila

Vammaisneuvoston sihteeri
hallintoasiantuntija
Helena Niemi
helena.niemi[at]palkane.fi
p. 050 560 6432

Vammaisneuvoston sähköposti: vammaisneuvosto[at]palkane.fi

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston esite

Vammaisneuvoston pöytäkirjat