Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena neuvostona, josta on määrätty Kuntalaissa (410/2015 § 28). Vammaisneuvosto on Pälkäneen kunnan ja sen alueella asuvien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä Pälkäneellä toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävät:

  • Parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun.
  • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien yhdistysten/toimijoiden yhteistoimintaa Pälkäneellä.
  • Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin palveluihin.
  • Seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä sekä vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen tasoa, saatavuutta ja saavutettavuutta.
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  • Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.

 

Vammaisneuvoston kokoonpano 2021-2025:

Eija Rantanen
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
eijan4[at]gmail.com, p. 040 735 2321
varajäsen Riitta Helenius

Tuula Niinikangas
Tampereen Seudun Autismiyhdistys TSAU ry

Tuula Päivinen
Tampereen Diabetesyhdistys ry
varajäsen Marjatta Stenius-Kaukonen

Hannu Haili
Pälkäneen Mielenterveysyhdistys Tuike ry
Eliisa Lahtinen
Pälkäneen Mielenterveysyhdistys Tuike ry

Pertti Petilä
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry

Luottamushenkilöedustajat
Riitta Mukkulainen riitta.mukkulainen@palkane.fi
varajäsen Perttu Pohjanperä

Marika Haavikko haavikkomarika@gmail.com
varajäsen Sari Tamminen

Kirsi Saarinen kirsi.saarinen@palkane.fi
varajäsen Markku Koskelo

Outi Viitanen outi.viitanen@palkane.fi

Vammaisneuvoston sähköposti: vammaisneuvosto[at]palkane.fi

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston esite

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat