Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite tehdään kirjallisesti ja sen tulee sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot sekä tieto siitä, mille toimielimelle aloite on osoitettu  Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Aloitteen voi tehdä

Tavallinen kuntalaisaloite

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa tavallinen kuntalaisaloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialaan se kunnassa kuuluu.

Valtuustokäsittelyyn tähtäävä aloite 2 %

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista osallistuu aloitteeseen, jonka aihe kuuluu valtuuston toimivaltaan,  valtuuston tulee käsitellä aloite kuuden kuukauden kuluessa.

Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä 5 %

Vähintään viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Kunnanvaltuuston tulee päättää viipymättä, järjestetäänkö aiheesta vaadittu kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Kansalaisaloite ja muu valtakunnallinen vaikuttaminen

Pälkäneläiset voivat myös vaikuttaa tekemällä valtakunnallisia aloitteita. Kansalaisaloite on kuntalaisaloitteen kaltainen aloite, jotka koskevat koko maan kattavaa lainsäädäntöä. Lisätietoa: kansalaisaloite.fi.

Oikeusministeriön ylläpitämässä demokratia.fi palvelusta voit tutkia aloitemahdollisuuksia ja seurata valtakunnallista päätöksentekoa.