Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on Pälkäneen kunnan kulttuuripalveluiden ja perusopetuksen yhdessä suunnittelema opiskelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa kaikki peruskoululaiset monipuolisesti eri kulttuureihin ja taiteenaloihin.

Kulttuuripolun lähtökohtana on, että jokaisen luokka-asteen oppilas saa vuositain ainakin yhden kulttuurikokemuksen. Vierailukäyntien, työpajojen ja taiteilijavierailuiden oppisisällöt suunnitellaan tukemaan kyseessä olevan luokkatason mukaista opetusta. Kulttuuripolun tarkoituksena on ammattimaisesti tuotetun kulttuuri- ja taidetarjonnan tuominen osaksi perusopetusta elämyksellisellä ja innostavalla tavalla.

Kulttuuripolun sisältö:

  1. Luokka: kotiseutumuseo / kirjasto
  2. Luokka: tanssi
  3. Luokka: teatteri / nukketeatteri
  4. Luokka: kulttuuriympäristö / muinaishistoria
  5. Luokka: sanataide
  6. Luokka: sirkus
  7. Luokka: sarjakuva / taiteilijavierailut
  8. Luokka: valokuva / elokuva ja mediakasvatus
  9. Luokka: taidelaitosvierailu / arkkitehtuuri