Avustukset ja stipendit

AVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO-, KULTTUURI-, ELÄKELÄIS- JA KYLÄYHDISTYSTEN TOIMINNAN TUKEMISEEN SEKÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN VUODELLE 2024

Kunta myöntää vuosittain avustuksia liikunta-, nuoriso- kulttuuri-, eläkeläis- ja kyläyhdistysten toiminnan tukemiseen sekä yrittäjyyskasvatukseen. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille yhdistyksille ja seuroille, joiden toiminta tapahtuu Pälkäneen kunnan alueella. Järjestöavustuksia jaettaessa painotetaan paikallista harkintaa.

Avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa. Hakuaika on 1. - 29.2.2024 klo 15 mennessä. Avustusten hakuajat ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla ja paikallislehdessä. Avustusta haettaessa on käytettävä ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta ja noudatettava avustusohjeita.

Avustusta haettaessa tulee perehtyä Pälkäneen kunnan avustustoiminnan periaatteisiin sekä hakuohjeisiin (linkit alla). Huomioithan, että täytettävät lomakkeet (pdf) toimivat ainoastaan seuraavilla selaimilla: Chrome, Edge ja Explorer.

Avustusinfo järjestettiin 6.2.2024 teamsissa kaikille avoimena tilaisuutena. Illan aikana esiteltiin kaikki kunnan haussa olevat avustukset sekä illan päätteeksi noin klo 18.30 Leader-ryhmä Pirkan Helmi kertoi yhdityksille suunnatuista avustuksista. 

Avustusinfon tallenteen voit katsoa tästä linkistä. 

Avustusinfo yhdistyksille-20240206_173302-Kokouksen tallenne.mp4
 

Avustusohjeet ja -periaatteet sekä hakulomakkeet vuodelle 2024 

Hakuohjeet

Kyläavustuksen hakuohjeet lisätietoja elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, sirkku.makela@palkane.fi

Avustus yrittäjyyskasvatukseen, hakuohjeet lisätietoja elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, sirkku.makela@palkane.fi

Kulttuuriavustukset, hakuohjeet lisätietoja kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo marketta.pyysalo@palkane.fi

Liikunta-avustukset, hakuohjeet lisätietoja liikuntakoordinaattori Petri Ketola, petri.ketola@palkane.fi

Nuorisotyön avustukset, hakuohjeet lisätietoja nuorisotyön koordinaattori Matti Heinämäki, matti.heinamaki@palkane.fi 

Eläkeläisyhdistysten avustukset, hakuohjeet lisätietoja hallintojohtaja Mikko Salmela, mikko.salmela@palkane.fi
 

Sähköiset hakulomakkeet

Hakemisessa toivotaan käytettävän ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta.

Kyläavustusten hakulomake

Yrittäjyyskasvatuksen hakulomake

Kulttuuriyhdistysten hakulomake

Liikuntayhdistysten hakulomake

Nuorisoyhdistysten hakulomake 

Eläkeläisyhdistysten hakulomake


Paperimuotoiset (pdf) hakulomakkeet

Liikunta-avustus hakulomake

Nuorisoavustus hakulomake

Kulttuuriavustus hakulomake

Kyläavustus hakulomake

Yrittäjäkasvatusavustus hakulomake 

Eläkeläisyhdistysten hakulomake 

Avustusten raportointilomake

Raportointilomake


Pälkäneen kunnan järjestöopas


Urheilijoiden kannustusstipendien hakeminen

2.10.2023
Stipendien tavoitteena on tukea ja huomioida menestyneitä pälkäneläisiä urheilijoita. Stipendi myönnetään kuluneen vuoden aikana saavutetusta kansallisesta (SM) tai kansainvälisestä menestyksestä yksilö- ja joukkuelajin urheilijoille tai koko joukkueelle. Kannustusstipendin hakeminen tapahtuu itsenäisesti seuran, yhdistyksen tai yksityishenkilön toimesta.

Kohderyhmä

Stipendien saajana voi olla pälkäneläiset 10-34 -vuotiaat urheilijat tai vastaavan ikäryhmän pälkäneläinen joukkue. Ikäryhmään kuuluvat henkilöt määritellään syntymävuoden perusteella. Urheilijan kotikunta tulee olla Pälkäneellä. Urheilijan edustama liikunta- tai urheiluseura/-joukkue voi olla myös ulkopaikkakuntalainen. Joukkuestipendiä hakevan joukkueen on edustettava pälkäneläistä seuraa tai liikuntaa järjestävää yhdistystä tai oltava sen jäsen.

Stipendin myöntämisen kelpoisuusvaatimukset

Kansallisen tason menestykseksi katsotaan vähintään mitali (1-3) tai ns. plakettisijoitus (4-6 sijat) nuorten tai aikuisten SM-kisoissa / SM-sarjassa tai vastaavan tason kilpailussa. Tähän kuuluvat myös SM-kisojen viestimitalit (1-3) ja maajoukkue-edustus tai maajoukkueryhmään kuuluminen. Kansainvälisen tason menestykseksi katsotaan mitali ja pistesijat (4-6) PM-, EM- ja MM-tasolla.

Hakuohjeet

Hakuaika päättyy marraskuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hakuajan jälkeen saavutettu menestykseen perustuva hakemus on toimitettava kuluvan vuoden loppuun mennessä. Anomuksen voi tehdä seura, liikuntaa järjestävä yhdistys tai yksityishenkilö. Stipendit luovutetaan saajille kutsutilaisuudessa, joka järjestään seuraavan vuoden alussa.

Vuotta 2023 koskevat hakemukset tulee lähettää 30.11.2023 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta. Lomakkeen lähettäminen vaatii kirjautumisen ja tunnistautumisen Suomi-viestit -palvelussa.

Lisätietoja: petri.ketola@palkane.fi tai p. 040 5808270.


Kannustusstipendien hakulomake