Eduskuntavaalit

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Vaalipäivän äänestys 2.4.2023

Äänestyspaikat ovat auki vaalipäivänä 2.4.2023 klo 9-20. Vaalipäivänä voi käydä äänestämässä vain sillä äänestysalueella joka on merkitty äänioikeuskorttiin. Pälkäneen äänestyspaikat ääniestysalueittain ovat: 

1. Kostianvirran pohjois- ja länsipuoli: Kostia Areenan Luja-Sali, sisäänkäynti kuntosalin ovesta
2. Kostianvirran etelä- ja itäpuoli: Kostia Areenan kahvio
3. Luopioinen: Luopioisten Seuratalo
4. Aitoo: Aitoon Honkala
5. Rautajärvi: Rautajärven koulu

Vaalien tuloksia voi seurata Oikeusministeriön vaalitulospalvelussa