Esiopetuksen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetuksessa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyksikköä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Esiopetuksessa opiskeluhuolto on kaikkien siinä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyksikön hyvinvoinnista on sen henkilökunnalla.

Opiskeluhuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän esiopetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä lasten ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Pälkäneen kunnan esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma