Ajankohtaista

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN HAKU TOIMINTAKAUDELLE 2021–2022

1.8.2021 alkaen vapautuvat varhaiskasvatuspaikat

Varhaiskasvatuspaikat ovat Hermannin (1-5v), Viirikukon (1-5v), Lumpeennupun (1-5v), Aitoon (1-5v) ja Harjun (1-5v) päiväkodeissa, Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Muutokset järjestämispaikkoihin ovat mahdollisia.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös hakuajan ulkopuolella. Alle kouluikäisen lapsen paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa sekä avoimen varhaiskasvatustoiminnan kerhopaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella 

Lisätietoja hakemisesta saa kunnanvirastolta, varhaiskasvatusyksiköistä sekä Pälkäneen kunnan nettisivuilta.

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt                                                                                                                                                                   p.040 775 7031 / Jari Markkinen jari.markkinen@palkane.fi
 p.040 529 7011 / Mika Pietilä mika.pietila@palkane.fi

 

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen – monen perheen asiakasmaksu alenee

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Tämä tulee vaikuttamaan useiden perheiden asiakasmaksuihin alentavasti.

Tarkemmin muuttuvista asiakasmaksuista on sivulla asiakasmaksut.

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021-24 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021–2024. Tähän kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat on valittu otantana. Kokeilun aikana tehdään tutkimusta kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista muun muassa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021 on julkaistu 8.2.2021. Niiden pohjalta kokeilukunnat luovat omat paikalliset opetussuunnitelmansa, jotka otetaan käyttöön 1.8.2021.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin, ja se alkaa syksyllä 2021. Kokeilu tulee ensimmäisenä vuonna koskemaan vähintään 20 % Pälkäneen kunnan 2016 syntyneistä lapsista, ja heille kaksivuotinen esiopetus tulee olemaan maksutonta. Täydentävän varhaiskasvatuksen osuus tulee säilymään maksullisena. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään Luopioisten esiopetuksessa sekä Viirikukon päiväkodissa. Kokeilu toteutaan vain toimipisteissä, joissa lapsella on mahdollisuus tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi. Kaksivuotinen esiopetus toteutetaan lapsen oman koulupolun mukaisessa toimipaikassa.

Lisää tietoa kokeilusta löydät täältä:
Pälkäneen kunnan kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma (sivistyslautakunta 2.6.2021)

ANNA PALAUTETTA VARHAISKASVATUKSESTA