Ajankohtaista

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN HAKU TOIMINTAKAUDELLE 2020–2021

1.8.2020 alkaen vapautuvat varhaiskasvatuspaikat sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikat ovat haettavissa 

Pälkäneellä jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikat Hermannin (1-5v + vuorohoitoryhmä Tähkät), Viirikukon (1-5v), Lumpeennupun (1-5v), Aitoon (1-5v) ja Harjun (1-5v) päiväkodeissa, Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Kerhotoimintaa järjestetään Pikkuharjussa. Muutokset järjestämispaikkoihin ovat mahdollisia.

Alle kouluikäisen lapsen paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeellaLisätietoja hakemisesta saa kunnanvirastolta ja varhaiskasvatusyksiköistä.

 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointi ohjelmassa:

reimaGO logoLiikkuva varhaiskasvatus logo

Mikä on Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma?

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointi- ohjelma.  Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus

Ohjelman tavoiteena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Aiheesta enemmän ohjelman omalla Liikkuva varhaiskasvatus -sivulla, jonka löydät sivun vasemmalla laidallaolevasta valikosta.