Ajankohtaista

Luontotoiminnan Metsätähdet aloitti toimintansa kodalla 9.1.2023

Luontotoiminnassa koetut positiiviset tunteet edistävät hyvän luontosuhteen muodostumista, joka kantaa nuoruuteen ja aikuisuuteen saakka. Luonnossa viihdytään ja siitä halutaan pitää huolta. Metsäretkillä annamme lapsen mielikuvitukselle paljon tilaa. Vapaa leikki mahdollistuu ja lapsen leikkitaidot sekä sosiaaliset taidot vahvistuvat. Luonnossa on myös mahdollisuus helposti hakeutua olemaan itsekseen niin halutessaan. Ulkona toiminnallisesti oppiminen on osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea ja kehitämme sitä tukevaa materiaalia tarpeen mukaan. Erilaisissa maastoissa liikkuminen ja leikkiminen kehittävät lapsen motorisia taitoja. Tehtävänä on opettaa lapsia kunnioittamaan luontoa ja sen ilmiöitä sekä ohjata heitä kestävään elämäntapaan. Luontotoiminnan kehittäminen on meille tällä hetkellä ajankohtaista. Tähän toimintaan oleellisesti liittyy myös lapsille annettava tuki. Metsä luo oivalliset olosuhteet lapsille, joilla on haasteita mm. tunnetaitojen suhteen. Metsä rauhoittaa ja auttaa lasta keskittymään paremmin ( Pälkäneen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2022)

Varautuminen sähkökatkoksiin Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme tulevaan talveen ja mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin ennen talvipakkasia myös varhaiskasvatuksessa.

Tulevista mahdollisista sähkökatkoksista tiedotamme Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä Daisy-palvelulla, mikäli saamme tiedon katkoksista riittävän ajoissa. Tiedon mahdollisesta sähkökatkoksesta varhaiskasvatukseen saamme Pälkäneen kunnan teknisten palveluiden kautta. Viranomaiset ja kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedottavat valtakunnallisesti sähköpulasta ja sen riskistä ennakkoon, ellei kyse ole hyvin äkillisestä tilanteesta.

Sähkökatkoksenkin aikana toiminta päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa toteutetaan normaalin aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Häiriötekijöistä huolimatta järjestämme mahdollisimman tavallista ja turvallista arkea kaikissa yksiköissä. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat siten kaikissa sähkökatkotilanteissa ja lapsen voi aina tuoda päiväkotiin, esiopetukseen tai perhepäivähoitoon ennakkoon ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti. Sähkökatkoista johtuvista lapsen poissaoloista ei hyvitetä asiakasmaksuissa.

Henkilökunta on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin suunnittelemalla etukäteen, miten toiminta järjestetään ilman sähköä. Suurimmat muutokset sähkökatkoksen aikana liittyvät ruokailuun. Tarjottava ruoka ei välttämättä ole ruokalistan mukaista ja ruokailu joudutaan toteuttamaan kertakäyttöastioita käyttäen. Olemme varautuneet veden käytön rajoituksiin.

Varhaiskasvatuksen hallinto

 

ANNA PALAUTETTA VARHAISKASVATUKSESTA

Sähköinen perhekeskus

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa kunnan yhteistoiminta-alueesta Pälkäne-Kangasala ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Arjen tietopankki-osiosta löydät lapsen ja nuoren hyvinvointia tukevaa tietoa ja käytännöllisiä neuvoja arkeen.