Ajankohtaista

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN HAKU TOIMINTAKAUDELLE 2019–2020

1.8.2019 alkaen vapautuvat varhaiskasvatuspaikat sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikat ovat haettavissa 

Varhaiskasvatuspaikat Hermannin (1-5v), Viirikukon (1-5v), Lumpeennupun (2-5v) ja Aitoon (1-5v) päiväkodeissa, Harjun ja Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Kerhotoimintaa järjestetään Pikkuharjussa. Muutokset järjestämispaikkoihin ovat mahdollisia.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus  Aiheesta lisää sivulla hakeminen.

Uusi varhaiskasvatuslaki on hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi 27.6.2018 uuden varhaiskasvatuslain. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Lapsen etu nostetaan keskeiseksi. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu. Lasta on myös suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018.

Uusi varhaiskasvatuslaki 

Valtioneuvoston asetus

 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointi ohjelmassa:

Kuvahaun tulos haulle reimago

Mikä on Ilo kasvaa liikkuen ohjelma?

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoiteena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Aiheesta enemmän ohjelman omalla sivulla, jonka löydät sivun vasemmasta reunasta.