Ajankohtaista

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN HAKU TOIMINTAKAUDELLE 2020–2021

1.8.2020 alkaen vapautuvat varhaiskasvatuspaikat sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikat ovat haettavissa 

Varhaiskasvatuspaikat Hermannin (1-5v), Viirikukon (1-5v), Lumpeennupun (1-5v), Aitoon (1-5v) ja Harjun (1-5v) päiväkodeissa, Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Kerhotoimintaa järjestetään Pikkuharjussa. Muutokset järjestämispaikkoihin ovat mahdollisia.

Alle kouluikäisen lapsen paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella https://palkane.daisynet.fi/eDaisyLisätietoja hakemisesta saa kunnanvirastolta ja varhaiskasvatusyksiköistä.

UUSI PÄIVITETTY VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KÄYTTÖÖN 1.8.2019

Tutustu Pälkäneen kunnan uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan. (sivistyslautakunta hyväksyi 11.6.2019)

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Opetushallitus on päivittänyt suunnitelman perusteet 19.12.2018. Se on otettu käyttöön tämän vuoden alusta. Pälkäneen kunnan uusi päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on valmistunut ja se hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 11.6. Siihen voit käydä tutustumassa yllä olevan linkin kautta. Alla linkki valtakunnalliseen viime joulukuussa päivitettyyn varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Kuntamme päivitetty suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.

Uusi varhaiskasvatuslaki on hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi 27.6.2018 uuden varhaiskasvatuslain. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Lapsen etu nostetaan keskeiseksi. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu. Lasta on myös suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018.

Uusi varhaiskasvatuslaki 

Valtioneuvoston asetus

 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointi ohjelmassa:

Kuvahaun tulos haulle reimago

Mikä on Ilo kasvaa liikkuen ohjelma?

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoiteena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Aiheesta enemmän ohjelman omalla sivulla, jonka löydät sivun vasemmasta reunasta.