Ilmoittautuminen

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINENPyöräretki
ESIOPETUKSEEN KAUDELLE 2021-2022 (ILMOITTAUTUMINEN EI KOSKE KAKSIVUOTISEEN ESIOPETUSKOKEILUUN OSALLISTUVIA 2016 -SYNTYNEITÄ LAPSIA)

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus järjestää toimintakaudella 2021-2022 esiopetusta vuonna 2015 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2016 syntyneille lapsille. Uusi esiopetuksen toimintavuosi alkaa 10.08.2021.

Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattaa pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään Pälkäneellä sähköisesti. Jos lapsi tarvitsee myös esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samassa yhteydessä. Täydentäväksi varhaiskasvatusajaksi esiopetuksen lisäksi on valittavissa enintään 85h/kk(50%), 86-120h/kk(70%) ja 121-140h/kk(80%). Vuorohoitoa tarvitsevalla esioppilaalla on haettavissa myös muut näitä vaihtoehtoja olevat suuremmat tuntimäärät.

Esiopetusta järjestetään tulevana syksynä 2021 Kostian, Harjun ja Luopioisten esiopetuksessa. 

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus järjestetään näissä samoissa esiopetusyksiköissä. Toisin sanoen, mikäli lapsi tarvitsee ennen esiopetusta klo 6.00-8.30 tai jälkeen esiopetuksen klo 12.30-17.00 annettavaa hoitoa, se järjestetään näissä samoissa esiopetusyksiköissä. Aitoosta tulevat esioppilaat kuljetetaan iltapäiväksi täydentävään varhaiskasvatukseen Aitoon päiväkodille, mikäli perheet näin toivovat.

Jos lapsella on esiopetusta täydentävän ilta- tai vuorohoidon tarve, järjestetään tuona päivänä esiopetus ja sitä täydentävä hoito Hermannin päiväkodissa Tähkien ryhmässä.

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021-24 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021–2024. Tähän kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat on valittu otantana. Kokeilun aikana tehdään tutkimusta kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista muun muassa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021 on julkaistu 8.2.2021. Niiden pohjalta kokeilukunnat luovat omat paikalliset opetussuunnitelmansa, jotka otetaan käyttöön 1.8.2021.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin, ja se alkaa syksyllä 2021. Kokeilu tulee ensimmäisenä vuonna koskemaan vähintään 20 % Pälkäneen kunnan 2016 syntyneistä lapsista, ja heille kaksivuotinen esiopetus tulee olemaan maksutonta. Täydentävän varhaiskasvatuksen osuus tulee säilymään maksullisena. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kaksivuotista esiopetusta ei tulla järjestämään kaikissa Pälkäneen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Kokeilu voidaan toteuttaa vain sellaisissa toimipisteissä, joissa lapsella on mahdollisuus osallistua tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi. Kaksivuotinen esiopetus toteutetaan lapsen oman koulupolun mukaisessa toimipaikassa.

Kokeilutoimipaikat Pälkäneellä ovat Luopioisten esiopetus ja Viirikukon päiväkoti.

Lisätietoa kokeilusta.