Ilmoittautuminen

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINENPyöräretki
ESIOPETUKSEEN 18.1-7.2.2021 KAUDELLE 2021-2022

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus järjestää toimintakaudella 2021-2022 esiopetusta vuonna 2015 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2016 syntyneille lapsille. Uusi esiopetuksen toimintavuosi alkaa 10.08.2021.

Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattaa pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään Pälkäneellä sähköisesti. Jos lapsi tarvitsee myös esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samassa yhteydessä. Täydentäväksi varhaiskasvatusajaksi esiopetuksen lisäksi on valittavissa enintään 85h/kk(50%), 86-120h/kk(70%) ja 121-140h/kk(80%). Vuorohoitoa tarvitsevalla esioppilaalla on haettavissa myös muut näitä vaihtoehtoja olevat suuremmat tuntimäärät.

Esiopetusta järjestetään tulevana syksynä 2021 Kostian ja Luopioisten esiopetuksessa. Hakutilanteesta riippuen järjestämispaikkoihin voi tulla muutoksia. 

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus järjestetään näissä samoissa esiopetusyksiköissä. Toisin sanoen, mikäli lapsenne tarvitsee ennen esiopetusta klo 6.00-8.30 tai jälkeen esiopetuksen klo 12.30-17.00 annettavaa hoitoa, se järjestetään näissä samoissa esiopetusyksiköissä. Aitoosta tulevat esioppilaat kuljetetaan iltapäiväksi täydentävään varhaiskasvatukseen Aitoon päiväkodille, mikäli perheet näin toivovat.

Jos lapsella on esiopetusta täydentävän ilta- tai vuorohoidon tarve, järjestetään tuona päivänä esiopetus ja sitä täydentävä hoito Hermannin päiväkodissa Tähkien ryhmässä.