Koulujen kerhot

Kerhot ovat osa koulujen toimintaa. Jokaisella Pälkäneen peruskoululla on kerhotoimintaa. Kerhojen tavoitteena on saada aikaan monipuolista lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhoja pidetään pääsääntöisesti iltapäivisin koulun päätyttyä. Kerhotoiminta on lapselle vapaaehtoista.

Kerhotoimintaa hallinnoi ja järjestelyistä vastaa koulun rehtori. Lisäksi kouluilla on yhteinen kerhokoordinaattori, jota tehtävää hoitaa luokanopettaja Hanna Al-Saedi, p. 050 5694753, etunimi.sukunimi@palkane.fi.

Kerhotoimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto / Harrastamisen Suomen malli  sekä Opetushallitus.