Koulujen kerhot

Kerhot ovat osa koulujen toimintaa. Jokaisella Pälkäneen peruskoululla on kerhotoimintaa. Kerhojen tavoitteena on saada aikaan monipuolista lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhoja pidetään pääsääntöisesti iltapäivisin koulun päätyttyä. Kerhotoiminta on lapselle vapaaehtoista.

Kerhotoimintaa hallinnoi ja järjestelyistä vastaa koulun rehtori. Lisäksi kouluilla on yhteinen kerhokoordinaattori, jota tehtävää hoitaa erityisopettaja Johanna Anttila, p. 050 3152765, etunimi.sukunimi@palkane.fi.