Lasten kotihoidontuki

Äiti halaa tytärtään

Kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, jota ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jolloin perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Jos lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa, tästä lapsesta perhe ei voi saada lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.

Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä ja sitä maksetaan kunnes nuorin täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnalliseen päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos tuen saamisen perusteet muuttuvat esim. lapsi siirtyy kunnalliseen päivähoitoon.

Lakisääteinen kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta ja perheen tulojen mukaan maksettavasta hoitolisästä.

Tukea haetaan Kelasta.