Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain ja Pälkäneen kunnan periaatepäätösten mukaisesti.

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille järjestetään maksuton kuljetus tai koulumatkakustannuksia korvataan oppilaan huoltajalle, jos:

  • Esiopetuksen tai luokka-asteiden 1-3 oppilaan koulumatkan pituus on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli kolme kilometriä.
  • Luokka-asteiden 4-9 oppilaan koulumatkan pituus on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli viisi kilometriä.
  • Koulumatka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
  • Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille.
  • Koulumatkan vaarallisuuden arviointiperusteena käytetään Koululiitukarttaa ja sivistyslautakunnan paikallistuntemusta.
  • Terveydellisin syin myönnettävä oikeus koulukuljetukseen edellyttää lääkärin tai vastaavan lausuntoa, jota käytetään osana päätöksen perustelua.
  • Oppilaan koulumatka voi muodostua oppilaan itse kulkemasta matkasta ja koulukuljetukseen oikeuttavasta matkasta. Pääsääntöisesti oppilaan tulee siirtyä lähimmän yleisen tien/käytetyn taksireitin varteen tai linja-autopysäkille kuljetusta varten, ellei kuljettava matka ylitä luokka-asteilla 1-2 kahta kilometriä ja luokka-asteilla 3-9 kolmea kilometriä.
  • Esiopetuksen oppilaalle voidaan järjestää kuljetus hoitopaikkaan/hoitopaikasta.
  • Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa koulumatkakustannusten korvausta, mikäli huoltaja kuljettaa lasta eikä kunta järjestä oppilaalle kuljetusta.

Mikäli oppilaalla ei ole tämän ohjeen mukaista oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, voidaan oppilaalle antaa oikeus mahdollisuuksien mukaan käyttää koulukuljetusta taksilla omalla kustannuksella. Huoltaja sopii maksusta taksin kanssa.

Koulukuljetusta ei järjestetä eikä matkakustannuksia korvata, jos oppilas hakeutuu omasta aloitteesta muuhun kuin kunnan oppilaalle osoittamaan lähikouluun. Lähikoulupäätöksissä lautakunta voi huomioida kuntaliitoksen aiheuttamat muutokset koulujen lähikouluun ottoalueista.

Koulukuljetus järjestetään ja / tai kustannetaan harkinnanvaraisesti, jos oppilas hakeutuu Pälkäneen kunnan peruskouluihin muusta kunnasta.

Sivistysjohtaja voi myöntää koulukuljetusedun myös jostain muusta perustellusta syystä.

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea sähköisellä hakemuksella.
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemus löytyy tästä Koulukuljetuslomake