MiniVerso

MiniVerso toiminta

Varhaiskasvatusyksikössä on syksyllä 2018 käynnistynyt MINIVERSO toiminta yhteistyössä Suomen sovittelufoorumin kouluttajien kanssa. Henkilökunnan sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja elämänhallintataitoja. Ajatuksena on asenteiden muuttaminen niin, että ristiriitatilanteet ymmärretään tavalliseen elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien ratkaiseminen enemmänkin oppimistilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi.

Sovittelutoiminta on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja. Sovittelu tuo ristiriitojen ratkaisuun myönteisen keinon tavanomaisten menetelmien sijaan. Sovittelussa ei leimata ketään vaan osapuolet kohtaavat ja pohtivat yhdessä mitä voitaisiin tehdä, ettei mielipahaa aiheuttanut tilanne ei enää toistu. 

Henkilökunnan jäsenet ovat saaneet sovittelevaan työotteeseen koulutuksen. Lapsille mallinnetaan sovittelua ennen sen käyttöönottoa. Varhaiskasvatuksen ja koulujen sovittelutoimintaa on jatkuvasti seurattu kyselyin ja tutkimuksin. Tulosten mukaan lapset ja oppilaat ovat oman yhteisönsä asiantuntijoita ja erittäin kyvykkäitä toimijoita, kun yhteisön työrauhaa turvataan. Lisää tietoa päiväkoti- ja vertaissovittelusta saa kattavasti MiniVerson omilta sivuilta.