Kansainvälisyys

Lukiolaiset ulkomaillaEuropean School Network (ESN) on eurooppalainen lukioverkosto, joka järjestää jäsenlukioidensa opiskelijoille mahdollisuuksia lähteä viikoksi tai kahdeksi kansainväliseen vaihtoon. Verkoston etuja ovat:

Turvallisuus: Kaikkien koulujen koordinaattorit tapaavat toisensa vuosittain. Näin syntyneiden henkilökohtaisten suhteiden avulla taataan luottamus: kun Suomesta lähetetään opiskelija vaihtoon, tiedämme varmasti, että hän on parhaissa mahdollisissa käsissä. ESN-vaihdoissa ei ole kertaakaan sen toiminta-aikana (8 vuotta) tapahtunut mitään ikävää yhdellekään opiskelijalle, vaan kokemukset ovat aina olleet hyvin positiivisia.

Edullisuus: Verkoston ”perusvaihdon” ideana on vastavuoroisuus. Vaihtoon lähtevälle opiskelijalle etsitään kohdemaasta isännäksi lukiolainen, joka puolestaan haluaa tulla vaihtoon Suomeen. Isäntäperhe majoittaa opiskelijan kohdemaassa ja vieraileva suomalaisopiskelija sitoutuu vastavuoroisesti majoittamaan saman jo tutuksi tulleen ulkomaalaisen opiskelijan hänen vastavierailunsa ajaksi. Näin ainoa kustannus, joka matkasta koituu, on lentolipun hinta.

Helppous: Verkoston ehdoton vahvuus on vaihdon järjestämisen helppous. Muissa vaihtojärjestöissä on usein paperin pyöritystä ja byrokratiaa, rahan keräystä ja ohjelman suunnittelua ja järjestämistä. ESN:ssä mitään tällaista ei ole, vaan asiat hoituvat yksinkertaisesti ja nopeasti. Vaihdon aikataulut voidaan sopia vapaasti opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Lisätietoja lukion kansainvälisyyskoordionaattorilta ja European School Network (englanniksi)