Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.8.2018

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2018 alkaen

Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta on 17.04.2018 hyväksynyt uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.8.2018. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 50 % ensimmäisen(nuorimman) lapsen maksusta ja enintään 145 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Asiakasmaksulaskuri

Tulorajat ja maksuprosentti alkaen 1.8.2018

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Maksu korkein 289€ bruttotulot/kk

Maksu alin mahd. 27€ bruttotulot/kk

2

2102

10,7

 4802

2354

3

2713

10,7

5413

2965

4

3080

10,7

5780

3332

5

3447

10,7

6147

3699

6

3813

10,7

6513

4065

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.8.2018
 

Sovittavissa olevat maksuluokat/varhaiskasvatusajat

Kokonaishoitoaika/kk.
Maksuluokat: päiväkotihoito- ja ryhmäperhepäivähoito

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen kuukausimaksusta

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus/kk. Maksuluokat

Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen maksuosuus kokoaikaisen kuukausimaksusta

enintään 85 h 50 % enintään 85 h 50 %
86 - 120 h 70 % 86 - 120 h 70 %
121 - 140 h 80 % 121 - 140 h 80 %
141 - 155 h 85 %    
156 - 170 h 90 %    
171 h - 100 %    

 

Sovittavissa olevat varhaiskasvatusajat perhepäivähoidossa

Kokonaishoitoaika/kk perhepäivähoidossa. Maksuluokat

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen kuukausimaksusta

121 -140 h 80 %
141 - 155 h 85 %
156 - 170 h 90 %
171 h - 100 %


                                                                                   
Asiakasmaksumuutoslomake