Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta tukee jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä vastaten lasten erilaisiin tuen tarpeisiin monipuolisesti. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jaotellaan kasvun ja oppimisen tuen yleiseksi, tehostetuksi tai erityiseksi tueksi. Vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat tukemisen lähtökohtana, kun taas tuen järjestäminen perustuu lapsen vahvuuksiin ja oppimis- ja kehitystarpeisiin.

Lapsen tarvitseman tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan ja vähäisestä vahvempaan. On tärkeää, että lapsen tarvitsema tuki järjestetään heti tuen tarpeen ilmettyä ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä sekä muokaten oppimis- ja kasvuympäristöä lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukeviksi. Lapsen kasvun ja oppimisen rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä. Ryhmään voidaan palkata ryhmäavustaja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija ja hän ohjaa ja neuvoo varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi hän mm. vetää lapsille pienryhmiä ja toimii suunnitelmallisesti yhdessä ryhmän kasvatushenkilöstön kanssa. Veo on aina mukana tukea tarvitsevan lapsen yhteistyössä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen konsultaatiomalli 

 

Kaksi kättä tarttuu toisiinsa

Nepsy-toiminta

Pälkäneen varhaiskasvatuksessa on aloitettu lasten Nepsy-toiminta. Nepsy-toiminnasta voi olla apua perheille, joilla on haasteellisesti käyttäytyvä lapsi tai nuori. Lapsella voi olla diagnosoitu esim. tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD, ADD tai autisminkirjon häriö.


Mitään diagnoosia ei palveluun pääsemiseksi kuitenkaan tarvita, vaan Nepsy-koordinaattoriin voi ottaa yhteyttä muutenkin jos arjessa on haasteellisia tianteita, joihin haluaisi saada apua. Toiminnan tarkoituksena on antaa koko perheelle työkaluja ja käytännön vinkkejä, joilla arjen haastavasta tilanteesta päästään eteenpäin.

Nepsy-toiminta on sitä vaikuttavampaa, mitä varhaisemmin se päästään aloittamaan. Valmennuksen alussa tehdään moniammatillisesti ja yhdessä lapsen sekä perheen kanssa yksilöllinen tuen tarpeen arviointi ja laaditaan toiminnalle tavoitteet. Tapaamisia on kaiken kaikkiaan   3-5 kpl, minkä jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen: valmennusta jatketaan tai lapsi ohjataan muiden palvelujen piiriin.

Tapaamiset pidetään joko lapsen kotona tai jossain muussa sovitussa paikassa. Valmennuksen tavoitteena on saada lapsi oman elämänsä kippariksi. Palvelun piiriin voi päästä ottamalla yhteyttä kuntamme Nepsy-koordinaattori Annika Lukula-Niemeen p. 040 758 8620.

 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja(veo)

Outi Kettunen p. 050 432 3382