Kaksivuotinen esiopetuskokeilu

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021-24 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021–2024. Tähän kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat on valittu otantana. Kokeilun aikana tehdään tutkimusta kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista muun muassa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021 on julkaistu 8.2.2021. Niiden pohjalta kokeilukunnat luovat omat paikalliset opetussuunnitelmansa, jotka otetaan käyttöön 1.8.2021.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin, ja se alkaa syksyllä 2021. Kokeilu tulee ensimmäisenä vuonna koskemaan vähintään 20 % Pälkäneen kunnan 2016 syntyneistä lapsista, ja heille kaksivuotinen esiopetus tulee olemaan maksutonta. Täydentävän varhaiskasvatuksen osuus tulee säilymään maksullisena. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään Luopioisten esiopetuksessa sekä Viirikukon päiväkodissa. Viirikukon päiväkodin kokeilussa mukana olevat  lapset  ovat nyt syksyllä 2023 siirtyneet Kostian esiopetuksen Tähtimöiden ryhmään. Kokeilu toteutaan vain toimipisteissä, joissa lapsella on mahdollisuus tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi. Kaksivuotinen esiopetus toteutetaan lapsen oman koulupolun mukaisessa toimipaikassa.

Lisätietoa kokeilusta.
Pälkäneen kunnan kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma (sivistyslautakunta 2.6.2021)