Koulukuraattori ja koulupsyklogi

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion koulukuraattori

Koulukuraattorin työhön kuuluu vastata omalta osaltaan oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnista. Painopiste on kuitenkin koulussa ilmenevien vaikeuksien havaitsemisessa ja varhaisessa puuttumisessa. Pääasiassa koulukuraattori keskustelee oppilaiden kanssa esille tulleista asioista ja yhdessä mietitään sekä sovitaan, miten saadaan asiat hoitumaan paremmin. Keskustelujen lisäksi voidaan opetella ihan konkreettisestikin asioiden hoitamista, kuten läksyjen tekemisestä. Jos kuraattorin tuki ei yksin riitä, niin sitten mietitään yhdessä huoltajien ja koulun kanssa muita tukitoimia.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, vaikkei oikein tietäisikään keneen ottaa yhteyttä tai mitä tehdä. Yhdessä voidaan sitten miettiä kuuluuko asia kuraattorille vai jollekin muulle. Kuraattorin luokse voi oppilas tulla itse tai huoltajat olla  yhteydessä, jos olette huolissanne lapsestanne tai jostakin lapseenne liittyvästä asiasta. Myös opettajat tai kaverit voivat tulla kertomaan huolensa jostakin oppilaasta.

Huolenaiheita voi olla esim.

  • omat jutut painavat mielessä (kiusatuksi tuleminen, yksinäisyys, kaverisuhteet…)
  • koulussa on jotenkin vaikeaa (kouluun tuleminen, tunneilla työskentely…)
  • vapaa-ajalla on vaikeaa (harrastukset, päihteet…)
  • kotona on hankalaa (riitaa huoltajien tai sisarusten kesken, ero, mielenterveysongelmia, päihteitä)

Kuraattorin kanssa keskustelut ovat luottamuksellisia. Alaikäisten kanssa työskennellessä kuraattori joutuu kuitenkin miettimään, onko huoltajien syytä myös tietää asioista. Näistä kuitenkin keskustellaan ensin nuoren kanssa ja sovitaan yhdessä miten ja mitä kerrotaan. Koulukuraattorin velvollisuus on kuitenkin ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli hän arvioi nuoren olevan lastensuojelun tarpeessa. Tällöinkin otetaan ensin yhteyttä huoltajiin.

Koulukuraattori on yhteiskoululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin klo 8.20-14.30 sekä perjantaisin 8.20-12.00. Toimisto löytyy koulun kolmannesta kerroksesta. Oppilaat ja huoltajat voivat olla koulukuraattoriin suoraan yhteydessä joko Wilman kautta, soittamalla, sähköpostilla tai tulemalla käymään.

Koulukuraattori
Kirsi Andrejeff-Keränen
p. 0400 940 881
etunimi.sukunimi@palkane.fi
1.1.2023 alkaen kirsi.adnrejeff-keranen@pirha.fi

 

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tarjota psykologin palveluja pälkäneläisille lapsille ja nuorille esikoulusta lukioon asti. Koulupsykologi on yksi oppilashuollon työntekijöistä ja osa koulun moniammatillista verkostoa. Koulupsykologi tuo psykologista tietoutta ja näkemystä oppilaiden arjen suunnitteluun ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi-, tuki- ja keskustelukäynneillä esimerkiksi tunne-elämään ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa (mm. mieliala-asiat, jaksaminen…). Tarpeen mukaan koulupsykologi myös kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä suunnittelee tukea oppilaan koulunkäyntiin yhdessä huoltajien ja opettajien kanssa.

Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai oppilas voi tulla asiakkaaksi jonkun muun koulun aikuisen, kuten opettajan, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan aloitteesta. Koulupsykologi toimii kuitenkin usein myös nuoren vanhempien kanssa, yhdessä nuoren kanssa asiasta sopien. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulupsykologi on tavattavissa yhteiskoululla ja lukiolla maanantaisin ja sopimuksen mukaan. Työhuone sijaitsee 1. kerroksessa terveydenhoitajan huoneen vieressä. Toinen työhuone myös Pälkäneen kunnanvirastolla, joten tapaamiset on mahdollista järjestää myös siellä.

Koulupsykologin tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai wilman kautta.

koulupsykologi
Hanna Keskinen
p. 050 341 3989
etunimi.sukunimi@palkane.fi
1.1.2023 alkaen hanna.keskinen@pirha.fi