21.11.2019

Pälkäneen kunta sopeuttaa talouttaan

Pälkäneen kunta on kutsunut henkilöstönsä edustajat yhteistoimintaneuvotteluun. Muutokset johtavat alustavien arvioiden mukaan enintään 10 työsuhteen päättymiseen.

Pälkäneen kunnan taloudellisen tilanteen saamiseksi pitkällä aikavälillä kestävälle tasolle, jossa pystytään varautumaan tuleviin palvelutarpeiden muutoksiin ja välttämättömiin investointeihin, joudutaan tekemään merkittäviä sopeutustoimia, jotka vaikuttavat jo ensi vuoden talousarvioon.

Vuosien 2020-2022 talousarvion sopeutustarve on 2 milj. euroa. Sopeuttamisessa tullaan käyttämään erilaisia keinoja, joilla haetaan pysyviä talousvaikutuksia. Tällaisia keinoja ovat ainakin palveluverkon tarkastelu, uudet tuotanto- ja toimintatavat sekä teknologian parempi hyödyntäminen, kiinteistöjen käytön tehostaminen ja organisaation hierarkiatasojen vähentäminen.

Kunnan henkilöstömenoja joudutaan myös vähentämään mm. luonnollista poistumaa hyödyntämällä ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä vähentämällä.
Tässä vaiheessa käynnistetään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut siltä varalta, että työnantaja joutuu ensi vuodesta alkaen käyttämään henkilöstömenojen vähentämisessä osa-aikaistamisia tai irtisanomisia. Osa-aikaistamiset tai irtisanomiset voisivat kohdistua sellaisiin toimintoihin, joissa palvelutuotantoa voidaan vähentää, organisoida uudelleen tai lopettaa toiminto kokonaan.

Neuvotteluissa käsitellään toiminnan muutoksia ja niihin liittyvää henkilöstön vähentämistarvetta. Neuvottelujen piiriin kuuluvat kaikki Pälkäneen kunnan toiminnat ja henkilöt, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa kuntaan.

Neuvottelut kestävät vähintään 14 vuorokautta ja päättyvät aikaisintaan 10.12.2019.