12.05.2017

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin -kysely

Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista on Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Kärkihanke liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jossa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Pirkanmaalla Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan sekä sote-uudistukseen liittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä.

Vastaamalla kyselyyn voit tuoda esiin oman näkemyksesi ja kehittämisehdotuksesi koskien lasten, nuorten ja perheiden palveluita.

Kysely on avoinna vuoden 2018 loppuun asti.

Kysely löytyy tästä.