24.01.2024

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu aloitetaan Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella – asukkaat pyydetään mukaan suunnitteluun

Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on rakentaa uusi toimintamalli sosiaali- ja terveyspalveluiden tuomiseksi lähelle asukkaita. Palveluiden sisältö suunnitellaan alueen palvelutarpeen perusteella. 

Kokeilulla pyritään hakemaan tietoa siitä, mitkä palvelut toimivat liikkuvana lähipalveluna ja miten uusi palvelumuoto saadaan käytännössä toimimaan. 

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu alkaa asukkaille maaliskuussa 

Liikkuvana lähipalveluna tarjotaan kiireetöntä palvelua asukkaille, joiden on vaikea kulkea kauempana olevalle toimipisteelle, eikä heillä ole mahdollisuutta digitaaliseen asiointiin. 

Palveluvalikoimaan kuuluu kiireettömiä sosiaali- ja terveyshuollon palveluita, jotka voivat tarkoittaa lääkärin, hoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja mielenterveys- ja päihdetiimien vastaanottoja, aikuisten sosiaalipalveluita ja suun terveydenhuollon mobiilihoitoyksikön palveluita. 

Kiireellinen hoito tullaan ohjaamaan läheisille sosiaali- ja terveysasemille.  

Alueiden asukkaiden osallistuminen 

Liikkuvat palvelut -pilotin ohjausryhmässä on mukana kuntien edustajia, Luopioisista Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka, Punkalaitumelta kunnanjohtaja Tuija Ojala ja Kurusta Ylöjärven kehitysjohtaja Sari Soini. 

Alueiden asukkaiden toivotaan osallistuvan liikkuvien lähipalveluiden kehittämiseen. Tärkeimpien palveluiden saatavuudesta keskustellaan asukkaiden kanssa viikoilla 5 ja 6 järjestettävissä kehittämistyöpajoissa. 

  • Tiistaina 30.1. Punkalaidun, Punkalaitumen kirjasto kello 17.30–20 
  • Tiistaina 6.2. Luopioinen, Luopioisten seurakuntakeskus kello 17.30–20 
  • Keskiviikko 7.2. Kuru, Kurun seuratalo kello 17.30–20 

Tietoa toimituksiin: Paikallismediat ovat tervetulleita asukkaiden kehittämistyöpajoihin. Lähetämme erikseen mediakutsun. 

Palaute, kehittäminen ja arviointi 

Pilotin aikana kuntien asukkailta pyydetään palautetta tarjottavasta palvelusta, ja palautteiden perusteella palvelua kehitetään aktiivisesti. 

Liikkuvat palvelut -pilotti kestää arviointeineen lokakuun 2024 loppuun saakka. Alueellisten ja kansallisten pilottien sekä digipalveluista saatavien kokemusten perusteella päätetään Pirkanmaalle soveltuvista, fyysiset palvelupisteet korvaavista palveluista ja säilyvistä lähiasemista syksyyn 2024 mennessä. Pilotin arvioinnin tuloksia hyödynnetään palveluiden verkoston päätöksenteossa. 

Lisätietoja Luopioisten pilotista: Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka, pauliina.pikka@palkane.fi, p. 040 573 6390.