12.02.2024

Pälkäneen ilmasto- ja luontotyössä on otettu monia tärkeitä askeleita vuonna 2023

Hinku-kuntien verkostoon kuuluva Pälkäne on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta alueellaan vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2023 aikana Pälkäneellä toteutettiin useita ympäristön ja luonnon kannalta kestäviä toimenpiteitä. Vaikka päästövähennystavoitteeseen on vielä matkaa, vuoden aikana valmistuneet päästötiedot kertovat positiivisesta kehityksestä.

Päästöt laskusuunnassa

Vuoden 2021 päästötietojen mukaan Pälkäneen kokonaispäästöt olivat pysyneet lähes samana edellisvuoteen verrattuna ollen 57,5 ktCO2. Vaikka kylmempi talvi kasvatti lämmityksen päästöjä, muilla sektoreilla päästöt hieman vähenivät. Asukkaiden, yritysten ja kunnan energiansäästötoimet näkyvät erityisen myönteisesti vuoden 2022 ennakkotiedoissa, joissa Pälkäneen päästöt olivat laskeneet 5 % edellisestä vuodesta. Lopulliset päästötiedot vuodelta 2022 valmistuvat kevään 2024 aikana. Hiilineutraaliustavoitteen edellyttämä päästötaso on 16,1 ktCO2e vuonna 2030.

Päästövähennyksiä, kannustusta ja osallistamista

Päästöjen vähentämiseksi toteutettiin vuoden aikana useita toimenpiteitä. Sähköautojen latauspisteitä asennettiin kunnantalolle ja Kostia-areenalle, ja teknisen toimen auto vaihdettiin sähköautoon. Valaisimia vaihdettiin energiatehokkaampiin ledeihin sekä kiinteistöissä että katuvalaistuksessa.

Ruokahävikin vähentämiseksi otettiin käyttöön kiertävä ruokahävikkivaaka, ja yläkoulun ja lukion kouluruokailuihin lisättiin lihaton vaihtoehto. Koulujen vesistö- ja ympäristöviikko järjestettiin toukokuussa, ja metsäesikoulusta jatkaneet metsäykköset aloittivat koulun elokuussa.

Pälkäneellä toteutettiin vuoden aikana myös lähiluonnon tilaa parantavia toimenpiteitä ja osallistettiin asukkaita ja yrityksiä ilmastotyöhön. Keskustien ja Lahdentien kulmaan perustettiin uusi luonnon monimuotoisuutta tukeva kukkaniitty. Lampaat torjuivat haitallista jättipalsamia Tommolan rantaniityllä kesän ajan. Pälkäne osallistui vuoden aikana myös Ylen Miljoona Roskapussia -kampanjaan. Ympäristöministeriön rahoittamassa Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hankkeessa perustettiin alueen kuntien yrityksille ja yhteisöille suunnattu ilmastokumppanuusverkosto, johon liittyi ensimmäisen toimintavuoden aikana 7 yritystä Pälkäneeltä.

Tavoitteita tuleville vuosille

Konkreettisten toimien lisäksi vuoden aikana valmisteltiin jo tulevia toimenpiteitä. Pälkäne liittyi Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kesäkuussa ja asetti energiansäästötavoitteen vuodelle 2025. KETS-sopimukseen liittyneiden kuntien on mahdollista saada korotettua tukea energiatehokkuustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä apua energiankulutuksen seurantaan. Loppuvuodesta selvitettiin Luopioisten öljylämmitteisten kiinteistöjen vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja sekä aloitettiin Pälkäneveden yritysalueelle valmistuvan aurinkovoimapuiston maanrakennustyöt.

Pälkäneen kunnan ilmasto- ja ympäristötyötä voi seurata tarkemmin Pälkäneen ilmastovahdista osoitteessa https://ilmastovahti.palkane.fi/.

Hinku – kohti hiilineutraalia kuntaa

Vuonna 2008 perustettu Hinku-verkosto kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Pälkäneen kunta liittyi verkostoon vuonna 2019. Tällä hetkellä jäseninä on 96 kuntaa. Hinku-verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja:

Ympäristötarkastaja Elina Heinonen, Pälkäneen kunta, elina.heinonen@palkane.fi 040 829 1178

Ilmastoasiantuntija Ossi Kekki (Akaa, Pälkäne Urjala ja Valkeakoski), ossi.kekki@valkeakoski.fi 040 335 6014