Uutiset

17.06.2021

Tiedote – keskustelutilaisuus Alueellinen jätehuoltolautakunta, Pirkanmaan jätehuolto Oy ja Pälkäneen kunta

Yhteinen keskustelutilaisuus pidettiin Aitoon Honkalassa maanantaina 31.5.2021. Paikalla olivat alueellisen jätehuoltolautakunnan edustajina apulaispormestari Aleksi Jäntti, jätehuoltoinsinööri Anu Toppila sekä jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajina toimitusjohtaja Harri Kallio sekä tekninen päällikkö Timo Varsala ja Pälkäneen kunnan edustajina kunnanjohtaja Pauliina Pikka ja ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen. Paikalle oli kutsuttu kunnanvaltuuston sekä rakennus- ja ympäristöjaoston jäseniä, joita oli paikalla 16. Lisäksi paikalle oli kutsuttu Pälkäneellä lietekuljetuksia hoitaneet yrittäjät. Keskusteluillan tavoitteena oli oikaista kunnan alueella liikkeellä ollutta virheellistä tietoa ja vaihtaa ajatuksia lietekuljetuksista puolin ja toisin.

Tilaisuuden aluksi jätehuoltoviranomaisen edustaja esitteli lainsäädäntöä ja päätöksiä koskien saostus- ja umpisäiliölietteitä. Lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle eli kunnan tehtävä on huolehtia mm. keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä. Pälkäneen kunnan alueella jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätehuoltolautakunta. Jätehuoltolautakunta teki 24.4.2013 päätöksen, jonka mukaan 1.1.2017 alkaen lietekuljetukset toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kuntien oli mahdollista hakea poikkeusta tästä päätöksestä 1.1.2015 mennessä ja Pälkäneen kunta oli yksi poikkeusta hakeneista kunnista. Pälkäneen hakemuksen kohdalla päätös tehtiin 30.9.2015, eikä poikkeusta myönnetty. Sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksestä siirtyä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen, että kielteisestä päätöksestä poikkeushakemukseen valitettiin, mutta valitukset hylättiin. Päätökset ovat lainvoimaisia. Jätehuoltolautakunta on linjannut, että sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusta koskevaa asiaa ei oteta enää yksittäisen kunnan hakemuksesta uudelleen arvioitavaksi jätehuoltolautakunnan toimialueella. Lietekuljetusten saralla keskustelua on herättänyt EU:n jätedirektiivi, jossa lietettä ei enää määritellä yhdyskuntajätteeksi, jolloin se ei kuuluisi kunnan vastuulle. Voimassa olevassa ja eduskunnan käsittelyssä olevassa esityksessä jätelain muuttamiseksi, lietteet säädetään kuitenkin edelleen kunnan järjestämisvastuulle. Jätedirektiivi tai muu EU:n lainsäädäntö ei sääntele jätekuljetusten järjestämistapaa, vaan se on kansallisen lainsäätäjän harkinnan varassa. Jotta lietteenkuljetusasiassa voitaisiin ratkaista toisin ja palata kiinteistön omistajan järjestämään lietteenkuljetukseen, edellyttäisi se jätelain muuttumista asiaa koskevien säädösten osalta.

Tilaisuudessa esitettiin ajatuksia siitä, että vuonna 2013 tehdyn päätöksen pohjana esitetyt tutkimuksen tiedot eivät ole olleet todenmukaisia. Tutkimuksessa on todettu muun muassa, että suuri osa lietteistä päätyy muualle, kuin asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
Jätehuoltolautakunnan edustaja kertoi, että tutkimukseen haastateltiin runsas määrä paikallisia toimijoita sekä ympäristönsuojeluviranomaisia ja tulokset perustuvat osin heidän kertomaansa. Jätehuoltoviranomaisen mukaan tutkimuksessa ei tarkoitettu sitä, että ELY:n rekisteriin merkityt lietekuljettajat toimittaisivat
lietettä muualle kuin vastaanottopaikkoihin, vaan että lietettä on kuljetettu epävirallisesti tai omatoimisesti pelloille ja metsiin. Nyt lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, joka hyväksyy ilmoituksen, mikäli lietettä käsitellään asianmukaisesti. Omatoimisen lietteenkäsittelyn ilmoituksia on tullut paljon.

Tilaisuudessa tuli useampaan otteeseen esille se, että nykyisin lietekuljetuksia Pälkäneen alueella hoitavan yrityksen kalusto on niin suurta, että esimerkiksi kelirikkoaikana pienille mökkiteille ei tällä kalustolla pääse. Lisäksi Pälkäneen alueella toimineet yrittäjät kertoivat, että heihin ollaan oltu yhteydessä, koska Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tyhjennystä ei ole tullut jatkuvasta
sopimuksesta huolimatta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajien mukaan routa-aika asettaa haasteita isoille autoille ja asiakkaan olisikin järkevintä pyrkiä tilaamaan tyhjennys toiseen aikaan. Jatkuva sopimus on asiakkaan kannalta edullisin vaihtoehto ja tavoitteena on hoitaa sopimusasiakkaat aina samaan aikaan vuodesta. Yleensä poikkeuksiin on syynä olosuhteet. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy on pyrkinyt kehittämään kilpailutustaan siihen suuntaan, että myös paikallisilla, pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus jättää tarjouksensa ja saada urakoita hoidettavakseen.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen p. 040 829 1178,
elina.heinonen@palkane.fi
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, p. 040 806 3362 anu.toppila@tampere.fi

 

24.05.2021

Keskusteluilta lietekuljetuksista

Lietekuljetukset ovat herättäneet paljon keskustelua viime aikoina Pälkäneellä. Tämän vuoksi Pälkäneen kunta yhdessä Alueellisen jätehuoltolautakunnan ja jätehuollon edustajien kanssa järjestävät yhteisen keskusteluillan maanantaina 31.5.2021 klo 17 alkaen. Paikalle kutsutaan valtuutettuja, yrittäjäjärjestöjen edustajia sekä Pälkäneellä lietekuljetuksia hoitaneet yrittäjät.

Pirkanmaan alueella voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi emme voi kutsua paikalle yleisöä. Tästä johtuen tarjoamme mahdollisuutta lähettää kysymyksiä jätehuoltolautakunnan edustajille. Kysymykset esitetään tilaisuudessa ja vastauksista tehdään koonti, joka julkaistaan kunnan nettisivuilla. Yleisökysymykset tulee lähettää sähköpostitse pe 28.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: elina.heinonen@palkane.fi 

 

 

23.04.2021

Muutoksia e-laskuihin

Laskutusjärjestelmän vaihdosta johtuen Pälkäneen kunnan laskuihin tehdyt suoramaksu- tai e-laskusopimukset päättyvät 30.4.2021. Ensimmäinen, 1.5.2021 jälkeen päivätty lasku lähetetään paperilaskuna, jonka jälkeen asiakkaan tulee tehdä uusi suoramaksu- tai e-laskusopimus verkkopankissa, mikäli lasku halutaan jatkossakin verkkolaskuina. E-laskuun siirtyminen tapahtuu verkkopankissa tai pankissa laskunaiheella eLasku asiakaan pankista riippuen..

 

Valitettavasti Pälkäneen kunta ei pysty tekemään e-laskusopimusta asiakkaan puolesta.

18.03.2021

Sosiaalitoimistojen ajanvaraus vain puhelimitse

Koronaviruksen vuoksi ajanvaraus Kangasalan ja Pälkäneen sosiaalitoimistojen vastaanotoille tapahtuu poikkeuksellisesti vain puhelimitse aikavälillä 22.3.-31.5.2021. Ajanvaraus toimii arkisin ma-pe klo 9-11 Kangasalla numerossa 040 133 6198 ja Pälkäneellä numerossa 050 315 2833.

03.03.2021

Kunnanviraston ovet suljettu 9.4. saakka.

Asiakaspalvelu ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostilla
Asioinnista on sovittava erikseen.

Asiakaspalvelun puhelinnumero 03-57 911 palvelee arkisin kello 09.00 -15.00.
Voit ottaa yhteyttä myös asiakaspalvelun sähköpostin kautta:
asiakaspalvelu@palkane.fi

Sosiaalitoimistot Pälkäneellä ja Kangasalla siirtyvät palvelemaan puhelinajanvarauksella sekä puhelimitse puhelinajalla
22.3. alkaen 31.5. asti pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

17.02.2021

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUT

 

 

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 30.6.2023 saakka. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kotikunnasta
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa osa Pälkäneen kunnan työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen.

Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

 

Kuka on kokeilun asiakas?

Työllisyyden kuntakokeiluun ohjataan:

 • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
 • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
 • kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa TE-toimistossa

 

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä asiakkaiden tarvitse tämän vuoksi ottaa yhteyttä alueen TE-toimistoon tai kokeilukuntaan. Asiakkaat saavat tiedon henkilökohtaisesti. Kotikunta ottaa asiakkaisiin yhteyttä.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on Oma asiointi -palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan . Hän tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Oma-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Mitä työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan?
Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Lue lisää
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut

www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Yhteystiedot
Pälkäneen kunta, työllisyyspalvelut
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
03 57911

10.11.2020

Radonin mittauskausi on meneillään

Hajuton, mauton ja väritön jalokaasu radon on merkittävä ympäristöterveyshaitta. Suomalaisten säteilyannoksesta ¾ syntyy sisäilman radonista. Radonin aiheuttama tautitaakka on ympäristötekijöissä toisena, heti pienhiukkasten jälkeen.  Radonin pitoisuuden asuinrakennuksesta voi selvittää helposti mittaamalla.  Mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kahta kuukautta syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana.

Myös alueellisesta ympäristöterveysyksiköstä muistutetaan siitä, että radon tulee ottaa huomioon suunnittelussa, korjauksessa ja rakentamisessa. 

Kaikkialla Suomessa on mahdollista mitata korkeita radonpitoisuuksia, joten asuinalueita ei tulisi enää jaotella erilaisiin radonriskialueisiin. Painopiste on ylipäätään radonturvallisessa rakentamisessa. Ympäristöministeriön suositus on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii sisäilman radonpitoisuuden mittauksesta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Suositus koskee uusia asuinrakennuksia sekä työpaikkoja ja muita julkisia rakennuksia. Radonpitoisuutta ei voida tietää muutoin kuin mittaamalla.

Radon on helposti mitattavissa ja myös poistettavissa

Radonin pitoisuudet ovat helposti mitattavissa ja myös haitat ovat torjuttavissa suhteellisen helposti erityisesti uudisrakennuksessa.  Rakennusvaiheessa tulee varmistaa, että alapohja on tiivis ja tarvittavat radonputkistot on asennettu. Rakennuksen valmistuttua radontorjunnan onnistuminen voidaan todentaa mittaamalla. Omakotitalon radonmittaus maksaa noin 100 €.  

Radonmittaus voidaan tilata kaupallisilta toimijoilta, jotka tuottavat Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä mittauksia tai Säteilyturvakeskuksesta. Hengitysilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta lämmityskauden aikana. Tämän jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.

Vanhoissa rakennuksissa radontorjunta on syytä tehdä rakennuksen korjauksen yhteydessä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Torjuntakeinoja ovat mm. rakenteiden tiivistykset, ilmanvaihdon säätäminen ja tehostaminen, radonimurin ja kaivojen asentaminen sekä porakaivojen veden ilmastus/suodatus.

Linkkejä

Mittauspurkkien tilaaminen:
STUK

Linkit kaupungin sivuille:
Tampereen kaupunki

Lisätietoa toimintasuunnitelmasta
sisailman-radonpitoisuudet-voidaan-saada-kuriin-uusi-toimintasuunnitelma-listaa-keinoja

 

 

10.11.2020

Rakennusvalvonnan laskutuksessa virhe

Pälkäneen kunnan laskutukseen liittyvällä palveluntuottajalla on tapahtunut käsittelyvirhe koskien rakennusvalvonnan laskutusta 30.10.2020. Laskutuserän eräpäiväksi on virheellisesti tullut päivä 23.10.2020, kun se olisi pitänyt olla 23.11.2020. Pahoittelemme virhettä. Kaikille laskutuksessa olleille laskuille on lisätty maksuaikaa 23.11.2020 asti.

09.10.2020

Äitienpäivän kunniamerkit 2021

Äitienpäivän kunniamerkit 2021

Äitienpäivän kunniamerkit vuodelle 2021 ovat haettavissa. Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 6.11.2020 osoitteeseen:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Lisätietoja antaa; tarkastaja Vuokko Asikainen, p. 0295 018 526
vuokko.asikainan@avi.fi

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset tehdään Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitelomakkeella. Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät myös julkishallinnon verkkopalvelusta.

 

Pälkäneen kunta

 

21.08.2020

Kasvomaskien jako

Vähävaraisille kuntalaisille suunnattu ilmainen kasvomaskien jakelu aloitetaan PE 28.8. seuraavissa jakelupisteissä:

KOSTIAKESKUS avoinna: ma, ti, to klo 10.30-16, ke 10.30-17 ja pe 10.30-15

lUOPIOISTEN KIRJASTO avoinna: maanantai  12 - 17 keskiviikko 10 - 12 perjantai  9.30 - 12.30.

Muistathan, että kasvomaski ei korvaa käsien pesua eikä turvavälejä!

 
 
14.08.2020

Vesikatkoksia Aitoossa 14.8.20

Verkoston korjaustöistä johtuen tänään 14.8.20, Aitoon keskustassa katkoja vedenjakelussa klo 14-20 välisenä aikana.

13.07.2020

Tiedote 13.7.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut avustuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Pälkäneen kunta ei ole hakenut avustusta eikä näin ollen myöskään ole saanut avustusta. Tämä asia on nyt herättänyt julkisuudessa runsaasti keskustelua ja kysymyksiä.

Pälkäneen kunnan sivistystoimialalla on perinteisesti haettu ja käytetty aktiivisesti saatavilla olevia avustuksia toiminnan kehittämiseen. Vuosittain erilaisissa hankkeissa käytetään lähes 100 000 euron avustuspottia. Tällä kertaa avustus jätettiin kuitenkin hakematta. Hakematta jättäminen perustui arvioon, että Pälkäne ei ole yleensä ollut oikeutettu resurssiperusteisiin avustuksiin, koska Pälkäneen opetuksen ja tuen resurssi on ”liian” hyvä emmekä läpäise näiden hakujen kriteereitä. Näin on käynyt monesti aiemminkin vastaavantyyppisissä hauissa.


Toisekseen arvioimme, ettei Pälkäneen kunta täytä myöskään avustuksen kriteereitä lisäresurssin tarpeen suhteen. Tässä haussa kyseessä oli valtion erityisavustus lukuvuodelle 2020-2021. Sillä ei voi rahoittaa olemassa olevaa perustoimintaa eli kunnan käyttötalouden vajeen korjaamiseen avustusta ei voi käyttää. Tämä tuntuu tietysti vaikealta tilanteessa, jossa kunnan taloutta pyritään tasapainottamaan.

Koronaepidemian tuoma poikkeustilanne ei ole aiheuttanut Pälkäneen sivistystoimessa mitään erityistä lisäresurssin tarvetta esimerkiksi siinä muodossa, että joku tai jotkut oppilaat olisivat jääneet jälkeen opinnoissaan tai olisivat putoamisvaarassa koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Pälkäneellä on erinomaisen hyvä koulunkäynnin ohjaajien resurssi. Etäopiskelun aikana ohjaajat valjastettiin tehokkaasti tukemaan enemmän tukea tarvitsevia oppilaita. Samoin erityisopetuksen resurssi on erittäin hyvä. Erityisen tuen oppilaille riitti yksilöllistä tukea etäopiskelun aikana. Opettajat huomioivat kevään poikkeusolot omassa opetuksessaan alkavana syyslukukautena tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on Pälkäneellä, kuten monessa muussakin kunnassa, vaatinut henkilöstöltä mukautumista poikkeukselliseen tilanteeseen sekä uudenlaisten työtapojen ja työtehtävien nopeaa omaksumista. Kiire on ollut koko kevään vahvasti läsnä työssä ja vaatinut tehtävien priorisointia.

On myönnettävä, että tässä arviossa hakemuksen jättämisen osalta oltaisiin voitu tehdä toisenlainen ratkaisu. Joskin valtion raha on yhtä lailla julkista rahaa kuin kunnankin raha, jonka hakemiselle ja käytölle pitää aina olla selkeät ja painavat perusteet, joita Pälkäneellä ei nyt katsottu olevan. Sivistysjohtaja on saanut tästä asiasta kuitenkin yksittäisenä henkilönä osakseen tarpeetonta ryöpytystä, koska tehdyistä ratkaisuista viime kädessä vastuu on aina kunnanjohtajalla, myös tässä asiassa.

Pälkäneellä 13.7.2020
Jussi Teittinen
kunnanjohtaja

 

 

13.05.2020

Liikennöinti palautuu 14.5.20 alkaen.

Puutikkala-Tampere-Pälkäne-Tampere-Pälkäne liikenne 
KÄYTTÖ-675385 liikennöinti palautetaan 14.5.2020 alkaen sopimuksen mukaiseksi.
 

klo 7.20 Puutikkala-Tampere

klo 11.50 Tampere-Pälkäne

klo 13.30 Pälkäne-Tampere

klo 14.50 Tampere-Pälkäne

 

21.04.2020

Liikennöinnin keskeytys

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy käyttöoikeussopimuksen KÄYTTÖ-675385 mukaisen liikennöinnin keskeytyksen 27.4.2020 alkaen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ajaksi, enintään 29.5.2020 asti.

Puutikkala-Tampere-Pälkäne-Tampere-Pälkäne liikenne:

klo 7.20 Puutikkala-Tampere

klo 11.50 Tampere-Pälkäne

klo 13.30 Pälkäne-Tampere

klo 14.50 Tampere-Pälkäne

23.03.2020

Pälkäneen kunnan asiakaspalvelu toimii neuvontapuhelimena koronavirusepidemian aikana.

Koronavirusepidemian aikana ulkopuolisen avun tarve saattaa kasvaa. Apua voi tarvita riskiryhmässä oleva, karanteenissa oleva tai sairastunut esimerkiksi asiointiin kaupassa, apteekissa tai muissa elämälle välttämättömissä asioissa.
Jos sinä tai läheisesi tarvitsette tällaista apua, voit olla yhteydessä Pälkäneen kunnan asiakaspalveluun, p. (03) 579 11 ma-pe klo 09-15.00. Autamme sinua eteenpäin.

23.03.2020

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia joukkoliikenteessä

Koronavirus aiheuttaa muutoksia Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkimaan linja-autoliikenteeseen. Koulujen ja oppilaitosten sulkeuduttua osa koulupäivisin ajettavista vuoroista jätetään ajamatta 23.3.2020 alkaen. Vuorot vähenevät myös muussa kuntien välisessä linja-autoliikenteessä. Valkeakosken paikallisliikenteessä siirrytään kesäaikataulujen mukaiseen liikennöintiin.

Jokainen liikennöitsijä tiedottaa omalta osaltaan siitä, mitkä vuorot jäävät ajamatta. Koska tilanne voi muuttua nopeasti, on tärkeää aina tarkistaa ajankohtainen tieto ajettavista reiteistä ja aikatauluista suoraan liikennöitsijöiltä, liikennöitsijöiden nettisivuilta tai Matkahuollon aikatauluhausta.

Joukkoliikennettä käytettäessä on syytä pitää erityistä huolta hygieniasta ja suosia muuta kuin käteistä rahaa maksuvälineenä, mikäli mahdollista.

Lisätietoja

joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, 0295 021 324, info.liikenne.pirkanmaa@ely-keskus.fi

19.03.2020

UUSI tiedote Valkeakoski-opiston asiakkaille koronavirustilanteen vuoksi

Valkeakoski-opiston toiminta on keskeytetty 17.3-13.4.2020 väliseksi ajaksi, verkkokursseja ja etäopetusta lukuun ottamatta, koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset herättävät tällä hetkellä paljon kysymyksiä.

Asiakaspalvelunumero 03 5691 7100 toimii ti-to klo 10-12 ja klo 13-15, voit olla meihin myös yhteydessä sähköpostitse, valkeakoski.opisto@valkeakoski.fi.
Vastaamme sähköpostitse ja puhelimitse tulleisiin tiedusteluihinne parhaamme mukaan ja niin pian kuin mahdollista.

Hankalasta tilanteesta huolimatta aurinkoa ja jaksamista kevääseen.

12.03.2020

Yksityistieavustukset 2020

Yksityistiet

Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaosto julistaa vuosittain haettavaksi talousarviossa varatut määrärahat yksityisten teiden kunnossapitoa varten. Vuoden 2020 talousarviossa yksityistieavustuksiin sekä perusparannushankkeisiin on varattu 120 000 euroa. Avustusta myönnetään vain sellaisille yksityisteille, joille on virallisesti perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Hakuajasta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Sydän-Hämeen lehdessä.
Hakemukset pääset tulostamaan tämän linkin kautta.

21.01.2020

Vammaisten henkilöiden edut ja oikeudet

Vammaisten henkilöiden edut ja oikeudet

 

Lakimies Jukka Kumpuvuori Lakitoimisto Oy:stä saapuu vieraaksi Pälkäneen Vammaisneuvoston järjestämään keskustelutilaisuuteen vammaisten henkilöiden eduista ja oikeuksista Pälkäneelle 29.1.2020 klo 17.00 Osoite: Perhekeskus Pirtti, Keskustie 1 Pälkäne.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Vammaisoikeudellisia juttuja ovat esim. vammaispalvelulain (esim. asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen) ja kehitysvammalain mukaiset palvelut (esim. palveluasuminen, kuntouttava päivähoito), omaishoidon tuki, perusopetuslain mukaiset palvelut (koulukuljetus, kouluavustaja), KELA- etuudet (esim. hoito- ja vammaistuki, eläkkeet, kuntoutus), yhdenvertaisuuslain mukaiset jutut (syrjintä).

26.11.2019

Kostian koululle on perustettu oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Kostian koululle on perustettu oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustettuna kaikki keskeisimmät sidosryhmät ja asiantuntijat.

Ryhmän tavoitteena on saada kaikki sidosryhmät sitoutumaan samoihin tavoitteisiin, pitää kaikki asianosaiset ajan tasalla, ottaa kantaa tilojen käyttöön, reagoida polttaviin kysymyksiin, antaa toimeksiantoja "työrukkasille", seurata korjaavia toimia ja niiden vaikuttavuutta sekä seurata tutkimusten ja korjausprosessin kulkua.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 28.11. Kokoontumisen jälkeen tiedotetaan heti ryhmässä päätetyistä toimenpiteistä ja ohjeistuksista. Ryhmän tiedotukselle on tehty oma sivu Pälkäneen kunnan nettisivuille perusopetuksen alle.

21.11.2019

Pälkäneen kunta sopeuttaa talouttaan

Pälkäneen kunta on kutsunut henkilöstönsä edustajat yhteistoimintaneuvotteluun. Muutokset johtavat alustavien arvioiden mukaan enintään 10 työsuhteen päättymiseen.

Pälkäneen kunnan taloudellisen tilanteen saamiseksi pitkällä aikavälillä kestävälle tasolle, jossa pystytään varautumaan tuleviin palvelutarpeiden muutoksiin ja välttämättömiin investointeihin, joudutaan tekemään merkittäviä sopeutustoimia, jotka vaikuttavat jo ensi vuoden talousarvioon.

Vuosien 2020-2022 talousarvion sopeutustarve on 2 milj. euroa. Sopeuttamisessa tullaan käyttämään erilaisia keinoja, joilla haetaan pysyviä talousvaikutuksia. Tällaisia keinoja ovat ainakin palveluverkon tarkastelu, uudet tuotanto- ja toimintatavat sekä teknologian parempi hyödyntäminen, kiinteistöjen käytön tehostaminen ja organisaation hierarkiatasojen vähentäminen.

Kunnan henkilöstömenoja joudutaan myös vähentämään mm. luonnollista poistumaa hyödyntämällä ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä vähentämällä.
Tässä vaiheessa käynnistetään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut siltä varalta, että työnantaja joutuu ensi vuodesta alkaen käyttämään henkilöstömenojen vähentämisessä osa-aikaistamisia tai irtisanomisia. Osa-aikaistamiset tai irtisanomiset voisivat kohdistua sellaisiin toimintoihin, joissa palvelutuotantoa voidaan vähentää, organisoida uudelleen tai lopettaa toiminto kokonaan.

Neuvotteluissa käsitellään toiminnan muutoksia ja niihin liittyvää henkilöstön vähentämistarvetta. Neuvottelujen piiriin kuuluvat kaikki Pälkäneen kunnan toiminnat ja henkilöt, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa kuntaan.

Neuvottelut kestävät vähintään 14 vuorokautta ja päättyvät aikaisintaan 10.12.2019.

13.11.2019

Pälkäneen kunta tiedottaa As Oy Onkkaalanrivin kohdistuvista päätöksistä

Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on käsitellyt kokouksessaan 12.11.2019 As Oy Onkkaalanrivin rakennuksen purkamisasiaa ja sähköjen katkaisemista koskevaa asiaa. Jaosto on todennut että sen elokuun kokouksessa asettamaa rakennuksen käyttö- ja asumiskieltoa on noudatettu, eikä rakennuksessa enää asuta. Asunto-osakeyhtiö ei kuitenkaan ole noudattanut jaoston antamaa velvoitetta toimittaa selvitys toimenpiteistä rakennuksen purkamiseksi 31.10.2019 mennessä, eikä myöskään samalla pyydettyä selvitystä rakennuksen sähkön katkaisemisesta. Sen sijaan asunto-osakeyhtiö on pyytänyt Pälkäneen kunnalta kahden vuoden määräaikaa rakennuksen purkamiselle. Tämän lisäajan rakennus- ja ympäristöjaosto on myöntänyt, mutta edellyttänyt sähköjen katkaisemisesta lisäselvitystä kuukauden kuluessa.

Lisätiedot: 03 579 11 / vaihde

04.11.2019

Pälkäneen kunta kartoittaa päihdeasenteita kyselyllä

Pälkäneen kunta on mukana koko Pirkanmaata koskevassa tiedonkeruussa, jossa kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä verkossa

4.-15.11.2019 aikana.

https://my.surveypal.com/Paihdetilannekysely

Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Pälkäneellä ja keräämään ajantasaista tietoa.

Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ehkäisevässä päihdetyössä, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä.

Tämänhetkisiä tunnuslukuja Pälkäneeltä:

 • Pälkäneläisistä nuorista yhä suurempi osa on raittiita. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan Pälkäneen raittiusprosentti on 8. ja 9. luokkalaisten kohdalla 46,8 %. Koko maan vastaava luku on 60,7 %.
 • Pälkäneläisten nuorten tupakointi on ilahduttavasti laskusuunnassa. Muuhun Pirkanmaahan verraten Pälkäneellä tupakoidaan yhä enemmän. Lukion 1. ja 2. luokkalaisista 15.2 % ilmoitti käyttävänsä päivittäin tupakkatuotetta tai sähkösavuketta. Vastaava luku koko Pirkanmaalla on 6,0%.
 • Yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen vastasi huumausaineiden hankkimisen helpottuneen paikkakunnalla.

Lisätietoja

Hyvinvointikoordinaattori

Kaisa Loponen

p. 050-4670391

sähköposti kaisa.loponen@palkane.fi

 

13.05.2019

Ikäihmisten hyvinvointimessut

Pälkäneen vanhusneuvosto järjestää 14.9. klo 10-14 ikäihmisten hyvinvointimessut Pälkäneen yhteiskoululla (Koulutie 13).

Näytteilleasettajiksi toivomme mahdollisimman paljon paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Lisätiedot ja näytteilleasettajien ilmoittautumiset 31.8. mennessä: Maria Aho, p. 040 538 5413, maria.aho@pppoy.fi.

Tilaisuus on maksuton sekä näytteilleasettajille että kävijöille.

29.03.2019

Rakennustarkastajien soittoajat

Suuresta puhelumäärästä johtuen rakennusvalvonnan puhelinaika joudutaan ottamaan takaisin käyttöön. Puheluita tuli niin paljon, että lupien käsittely ei edennyt lainkaan eikä lupia pystytty käsittelemään. Puhelinaika on jatkossa keskiviikkoisin kello 14-16.

Rakennusvalvonta muistuttaa, että neuvontaa on järkevintä kysyä lupapisteen "kysy neuvoa"- osion kautta.

Lupiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kysymys esittää luvan keskusteluosion kautta. Pyydämme luvanhakijoilta malttia.

Lisätietoja:

 
 
18.03.2019

KESÄTYÖPAIKAT 2019

Pälkäneen kunta työllistää nuoria kesän aikana 2 viikon jaksoihin kunnan omiin yksiköihin sekä tukee nuorten omatoimista työllistymistä yrityksiin ja järjestöihin. Kesätyöinfo 2019.

07.03.2019

Yksityistieavustukset 2019

Rakennus- ja ympäristöjaosto on julistanut yksityisteitä koskevat kunnossapitoavustukset haettavaksi 26.4.2019 mennessä ja perusparannusavustukset 21.5.2019 mennessä. Hakemuksiin tästä.

01.02.2019

KELAn asiointipiste Luopioisissa

Kunnan ylläpitämä KELAn asiointipiste palvelee nyt myös Luopioisissa.

Asiointipiste on avoinna torstaisin klo 9-13.

Osoite: Keskitie 5, 36760 Luopioinen. Esteetön sisäänkäynti järjestetään kevään 2019 aikana. 
Palveluneuvoja p. 050 315 2833

 

18.10.2018

JHL lakon vaikutus kunnan toimipisteissä

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus on päättänyt aloittaa poliittisen lakon, jolla vastustetaan irtisanomislakia. JHL:n ilmoittamiin työtaistelutoimipaikkoihin ei kuulu Pälkäneen kunnan kohteita. Näin ollen varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokahuolto toimii täysin normaalisti 22.10-23.10.2018.

18.09.2018

Järjestötreffit Pälkäneellä 27.9.

Apuva! Missä on yhdistysten paikka maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen? Miten kehitämme yhteistyötä toisten yhdistysten ja kunnan kanssa? Miten saamme uusia vapaaehtoisia mukaan?

Hyvä yhdistystoimija,

Onko yhdistyksesi tulossa Pälkäneen Apuva!-järjestötreffeille verkostoitumaan ja kuulemaan yhdistysten toiminnan kehittämisestä Pirkanmaalla? Jos ette vielä ole mukana, ilmoita yhdistyksesi edustaja mukaan 21.9. mennessä tästä linkistä.

Järjestötreffit pidetään torstaina 27.9. Kostiakeskuksella (Onkaalantie 76) klo 17.00 alkaen. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille arjen hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille yhdistyksille. Lisää tietoa löytyy kutsusta.

Tilaisuuden järjestää Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

03.09.2018

Kelan asiointipiste muuttaa 1.10. Kostiakeskukselle

1.10.2018 alkaen Kelan asiointipiste palvelee Kostiakeskuksessa (Onkkaalantie 76) tiistaisin ja perjantaisin klo 9-12 ja 13-15. Pälkäneen kunnan palveluneuvoja opastaa asiakkaita Kelan asioissa ja tarvittaessa palvelua saa Kelasta etäyhteyden välityksellä.

Syyskuussa Kelan asiakkaat voivat hoitaa asioitaan puhelimitse, verkossa tai Kelan muissa palvelupisteissä esim. Kangasalla (Torikatu 5, avoinna ti-ke 9-12 ja 13-16). Kunnanvirastolle voi maanantaisin klo 9-15 jättää Kelalle osoitettuja hakemuksia ja liitteitä sekä noutaa hakemuslomakkeita. Käytössä on myös asiakaspääte verkkoasiointia varten.

31.08.2018

Onkkaalan kuntosali

Onkkaalan vanha kuntosali on käytössä toistaiseksi. Vanhoja elokuun loppun asti voimassa olleita kortteja ei tarvitse enää uusia. Seuraa ilmoittelua!

17.07.2018

Sinileväseuranta 17.07.2018

Sinileväseurannassa mukana olevilta uimarannoilta hieman sinilevää on havaittu Kankahuven uimarannalla Aitoossa, Luopioisten uimarannalla sekä Raholahden uimarannalla Puutikkalassa. Pakanrannassa sinilevää ei tänä aamuna havaittu.
 

 

29.06.2018

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina 2.-22.7.2018

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina 2.-22.7.2018

Kunnan nähtävinä pidettävät asiakirjat ja kuulutukset ovat tänä aikana nähtävillä pääkirjasto Arkissa, os. Kehätie 4, kirjaston aukioloaikoina.

Luopioisten kuntainfo palvelee tuona aikana ti-la klo 10–15, p. 046 902 0581

Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys:
ma - to klo 7.00 - 15.30 ja pe klo 7.00 - 13.45
entisen Luopioisten kunnan alueilla, p. 0400 638 452
entisen Pälkäneen kunnan alueilla, p. 0400 633 352

muina aikoina koko kunnan alueella p. 0400 638 452

Virka-aikana kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteys sosiaalipäivystykseen Kangasalle maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.00, p. 050 469 9724.

25.06.2018

Gallerioiden päivän retkille ilmoittautuminen jatkuu

Pälkäneellä vietetään Gallerioiden päivää to 5.7. klo 12-21. Päivän aikana järjestetään kaksi Galleria retkeä, joissa tutustutaan oman kunnan gallerioihin tai Kangasalan gallerioihin.

Bussimatka on maksuton, mutta varaudu yhteen sisäänpääsymaksuun, 5€/hlö.

Ilmoittautumiset p. 046 5576324. Mukaan pääsee myös retkien lähtöpaikalta, jos tilaa on.

Tästä lisätietoa ko. tapahtumaan liittyen: Tietoa Gallerioiden päivästä.

02.05.2018

Päihdetilannekysely

Tampereen kaupunki kartoittaa kyselyllä pirkanmaalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä 18.5.2018 saakka ao. linkin kautta:

Päihdetilannekysely

19.04.2018

Yleisten kirjastojen asiakaskysely

Yleisten kirjastojen asiakkailta kysytään 6.5. asti kokemuksia kirjaston käytöstä. Kansallinen käyttäjäkysely toteutettiin viimeksi vuonna 2013.

Käyttäjäkysely on osa kirjastopalvelujen valtakunnallisen toteutumisen arviointia sekä kehittämistyön väline kirjastoille itselleen. Kyselyn verkkolomakkeelle pääsee tästä linkistä.  Verkkolomake on avoinna niin pitkään, kunnes vastauksia on valtakunnallisesti koossa 30 000. Viimeistään se suljetaan 6.5. Paperilomakkeita löytyy kirjastosta ja niillä voi vastata 6.5. asti.

29.03.2018

Hakeminen joustavaan perusopetukseen

JOPO-opiskelu Pälkäneen yhteiskoulussa

Joustava perusopetus eli ”JOPO” on yleisopetuksen tukimuoto. Jopossa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa. Jopo ei ole ns. perinteinen pienluokka, vaan tarkoi­tettu niille 8.-9.-luokkien oppilaille, jotka syystä tai toisesta suoriutuvat kykyihinsä nähden heikosti, sekä oppi­laille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Ryhmään voidaan siis valita kaikenlaisia, myös erityisen lahjakkaita oppilaita, joilla on ollut esim. vastoinkäymisiä elämässä.

Hakeminen:

 • hakuaika 29.3. – 12.4.2018
 • hakemuksen saa kansliasta tai kunnan verkkosivuilta
 • palautukset kansliaan tai sähköisesti terhi.mannersalo@palkane.fi
 • huhtikuun – toukokuun aikana tapahtuu:
  • oppilaan ja huoltajan haastattelu sekä oppilasvalinnat ja päätökset
 • Yhteistyöterveisin

  Terhi Mannersalo, JOPO-opettaja; puh. 050 463 9289, voit kysyä lisää puhelimitse.

  Sanna Parman, JOPO-ohjaaja sekä Jan Salmi, Rehtori

Tästä linkistä hakemus

Tästä linkistä lisätietoa aiheesta

22.03.2018

KESÄTYÖT Kunnan nuorten kesätyönhaku on avoinna 31.3 saakka

Kesätyöntekijöiksi ovat oikeutettuja vuosina 2000-2002 syntyneet pälkäneläiset nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Pälkäneen kunnan kesätöissä. Kesätyöpaikkaa voi hakea kunnan omista yksiköistä tai yrityksestä. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä huhtikuun aikana ja kesätyöntekijöille järjestään infotilaisuus toukokuun aikana sekä Luopioisissa että Onkkaalassa.

Haku osoitteessa: Kuntarekry.fi.

Työavain: työavain 168766

Yrityspankkiin on koottu pälkäneläisiä yrityksiä, joista työpaikkaa voi esimerkiksi kysellä.

Luopioisten kesätyö-info liittyen kesätyöhakuun.

Yhdistysnurkassa pe 23.3. klo 20.

02.03.2018

Kostiakeskuksen aukioloajat

Kostiakeskuksessa (Onkkaalantie 76) toimiva kierrätyskeskus palvelee 5.3.2018 alkaen ma, ti, to klo 10-16, ke 10-17 ja pe 10-15.

12.02.2018

VESOTE -hankkeen verkostotapaaminen

Kangasalan kaupunki ja Pälkäneen kunta ovat mukana Vesote-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää elintapaohjausta ja koota yhteinen elintapaohjauksen tarjotin. Hankkeen aikana keskitytään aikuisten ravitsemukseen, liikuntaan ja unettomuuden lääkkeettömään hoitoon.

Alueen toimijat, yritykset ja järjestöt sekä kunnan toimijat ovat tervetulleita keskustelemaan ja kehittämään yhdessä näitä asioita. Verkostotapaamisemme on 6.3.2018 klo 13-15 Kangasalatalon valtuustosalissa, Kuohunharjuntie 6.

Kutsussa tarkempaa tietoa hankkeesta ja tapaamisesta.

Ilmoittautumiset 2.3.2018 mennessä osoitteeseen:
milja.nieminen[at]kangasala.fi
Ilmoita samalla myös mahdollinen erityisruokavalio.

07.02.2018

Terveys- ja hyvinvointimessut 17.3. klo 10-14

Pälkäneen Nuijalla (Onkkaalantie 102) järjestetään 17.3.2018 klo 10-14 ikääntyvien terveys- ja hyvinvointimessut.

Messuilla ovat näytteilleasettajina paikalliset yritykset ja yhdistykset.

Haluamme tarjota messuvieraille yleishyödyllistä tietoa ikääntymisestä, lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä tehdä tunnetuksi paikallisten yrittäjien palveluita ja yhdistysten toimintaa. Tilaisuus on maksuton sekä näytteilleasettajille että kävijöille.

Näytteilleasettaja, ilmoittaudu mukaan messuille 25.2. mennessä:
Maria Aho, maria.aho@pppoy.fi, p. 040 538 5413, voit laittaa myös tekstiviestin, niin soittelen takaisin.
 

Messut järjestetään yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa.

01.02.2018

Osallistu Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistukseen liittyvään kyselyyn.

TIEDOTE 31.1.2018

Nyt sinulla on mahdollisuus kehittää Pirkanmaan sote-palveluita ja niiden valinnanvapautta

Millaisia kokemuksia sinulla on Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista? Oletko vaihtanut palveluntuottajaa ja miksi? Onko sinua pompoteltu paikasta toiseen vai onko yhteistyö palvelun tarjoajien välillä sujunut mutkattomasti?

Muun muassa näihin kysymyksiin Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijat etsivät asukkailta vastauksia.

Kysely löytyy osoitteesta otakantaa.fi (Pirkanmaa2019: Vaikuta tulevaisuuden sote-palveluihin) ja on avoinna helmikuun loppuun saakka.

Vastauksesi on tärkeä: vaikutat Pirkanmaan palveluiden käytön ja uudistamisen suunnitteluun sekä valinnanvapausmallien kehittämiseen.

Suora linkki kyselyyn:

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/205/osallistuminen/456/kysely/

Lisätiedot:

Pirkanmaa 2019 projektipäälliköt:
Valinnanvapausmallit: Tanja Koivumäki, p. 040 800 7410, tanja.koivumaki @ pirkanmaa.fi
Osallistuminen: Anne Heusala, p. 044 748 3553, anne.heusala @ pirkanmaa.fi
Sote-keskus: Eeva Halme, p. 044 422 2257, eeva.halme @ pirkanmaa.fi

Palveluverkko: Sisko Hiltunen, p. 044 738 8704, sisko.hiltunen @ pirkanmaa.fi

28.11.2017

Suomi100 "Suomalaista luontoa" -näyttely

Suomi100 "Suomalaista luontoa" -näyttely Pälkäneen pääkirjasto Arkin satuhuoneessa.
Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina viikoilla 48-49.

Pälkäneen varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat syksyn aikana valmistaneet yhteisen taideteoksen. Aiheena on ollut suomalainen luonto ja tarvikkeina on käytetty kierrätysmateriaaleja. Nähtävillä myös lasten taideteoksia, jotka lapset ovat valinneet näyttelyyn.

Tervetuloa katsomaan suomalaista luontoa lasten silmin!

18.09.2017

KELAn aukiolo muuttuu

KELAn Pälkäneen toimiston aukioloaika 1.10.2017 alkaen:

Pälkäneen toimisto palvelee yksinomaan ajanvarauksella maanantaisin. Varaa aika, www.kela.fi/ajanvaraus tai soittamalla palvelunumeroon.

Voit asioida verkossa (www.kela.fi/asiointi), puhelimitse tai ajanvarauksella. Toimiston postilaatikko sijaitsee kunnanviraston asiakaspalvelun yhteydessä.

12.05.2017

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin -kysely

Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista on Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Kärkihanke liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jossa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Pirkanmaalla Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan sekä sote-uudistukseen liittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä.

Vastaamalla kyselyyn voit tuoda esiin oman näkemyksesi ja kehittämisehdotuksesi koskien lasten, nuorten ja perheiden palveluita.

Kysely on avoinna vuoden 2018 loppuun asti.

Kysely löytyy tästä.

12.04.2017

Uudet kunnanvaltuutetut valittu

Kuntavaalit toimitettiin sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa oli 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017.

Pälkäneen kunnanvaltuustoon valittiin 27 valtuutettua. Vaalituloksen löydät tulospalvelusta. Tiedot valituista valtuutetuista löytyvät myös näiltä kunnan sivuilta kohdasta vaalit.

 

11.04.2017

Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön ajanvarauksen

Rakennustarkastajat  ottavat asiakkaita vastaan vain ajanvarauksella. Ajan voit varata numeroista 040 546 0314 Esa Hirvojärvi ja 040 758 8610 Ville Salmi klo: 12-14.  Myös muut yhteydenotot puhelimitse rakennusvalvontaan tänä aikana.

Lupahakemuksia voit jättää entiseen tapaan kunnanvirastoon/tekniseen toimistoon.

07.03.2017

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut 1.1.2017

Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 17.10.2016 nostaa Vesihuoltolaitoksen käyttömaksuja 1.1.2017 alkaen siten että veden käyttömaksu on 1,70 €/m3 ja jäteveden 2,61 €/m3 (hinnat alv 0%). Samassa kokouksessa päätettiin, että vesilaskujen palautusrajaa nostetaan kymmenestä eurosta viiteenkymmeneen euroon. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 50,00€ palautukset siirtyvät kuittaamaan seuraavan laskun saldoa ja yli 50,00€ palautukset palautetaan asiakkaan tilille. Tämäkin astuu voimaan 1.1.2017.

Pöytäkirja on nähtävänä kunnantalolla 26.10.2016 klo 12.00-15.00 sekä kunnan internet sivuilla kohdassa päätöksenteko.

07.03.2017

Suomi 100 -juhlaliite

Suomi100-juhlaliite on ilmestynyt!

Tutustu vuoden 2017 tapahtumien kirjoon ja lue mielenkiintoiset henkilökuvat täältä.

07.03.2017

Pirkanmaan Jätehuollon tiedote lieteasioista

Kuntien viemäriverkoston ulkopuolisille kiinteistöille lähetettiin vuoden vaihteessa tietopaketti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta. Lähetys oli perillä loppiaisen aikoihin. Kirjeen mukana oli palautuskortti, jolla kantovesi- ym. kiinteistöjen haltijat voivat ilmoittaa, jos palvelulle ei ole tarvetta.

12.12.2016

TE-hallinnon yhteispalvelupiste Kostiakeskuksessa

Yhteispalvelussa saatavat palvelut:

 • TE-toimiston verkkopalvelujen (www.te-palvelut.fi) esittely, sähköisiin palveluihin ohjaus ja asiakaspalvelupäätteiden käyttömahdollisuus.
 • Työnhakijaksi ilmoittautuminen
 • TE-toimiston esitteiden ja lomakkeiden jakaminen
 • TE-toimistolle jätettävien asiakirjojen ja lomakkeiden vastaanotto. (Suositus: Lähetä TE-toimistolle osoitettu posti: Pirkanmaan TE-toimisto, PL 587, 33101 Tampere)

Lisätietoa

Oma asiointi verkossa www.te-palvelut.fi

Työlinja puhelinpalvelu, puh. 0295 020 700

Yritys-Suomi puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500

Pirkanmaan TE-toimisto, puh. 0295 045 501 henkilöasiakas, puh. 0295 045 503 yritysasiakas

                                   

Palveluneuvoja paikalla Kostiakeskuksessa (Onkkaalantie 76) ma-pe klo 10-16. Palveluneuvojan tavoittaa numerosta 050 467 0391.

0 kommenttia