01.12.2023

Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026

Pälkäneen ensi vuoden talousarvio on poistoeron muutos huomioiden noin 70 000 euroa alijäämäinen. Investointiesitys on kokonaisuudessaan nettona noin 2,74 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja noin 23 miljoonaa euroa koko taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026.

Uuden yhtenäiskoulurakennuksen hankesuunnittelu päätettiin käynnistää

Kunnanvaltuusto päätti 28.11. pidetyssä kokouksessan varata vuoden 2024 talousarvioon määrärahan Onkkaalan alueen uuden koulukiinteistön hankesuunnittelua varten. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti varata suunnitelmavuosille 2025–2026 investointimäärärahan uuden koulun suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin, yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Uusi koulurakennus on suurin yksittäinen investointi Pälkäneellä koskaan.

Lisäksi valtuusto päätti myöntää ehdollisen rahoituksen Pälkäneen Rauniokirkon Suojeluyhdistykselle rauniokirkon lasikatteen rakentamista varten. Kunta tukee hanketta 75 000 eurolla, mikäli Ely-keskus ja Pälkäneen seurakunta päättävät myös rahoittaa hanketta ja hankkeen muu rahoitus saadaan kokoon.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 4.12.2023 mennessä. Kokoustallenne on katsottavissa Pälkäneen kunnan YouTube -kanavalla.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Pauliina Pikka, Pälkäneen kunta, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi