15.01.2024

Ehdota osallistuvan budjetoinnin kohdetta 2024

Pälkäneen kunnanvaltuusto on päättänyt, että vuoden 2024 aikana kunnassa otetaan käyttöön osallistava budjetointi. Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistavaan budjetointiin on varattu vuodelle 2024 yhteensä 10.000 euroa. Määrärahan käyttökohteet päätetään kuntalaisäänestyksen perusteella.

Ensimmäisessä vaiheessa kunnan asukkaat voivat esittää vapaasti ehdotuksia osallistavan budjetoinnin kohteiksi. Esityksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Lisäksi esityksiä voi antaa paperilomakkeella kunnantalon postilaatikkoon. Esitysten jättöaika on 15.1-4.2.2024.

Esitysajan päätyttyä kunnan luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva työryhmä käy esitykset läpi. Esityksistä hylätään ne, jotka eivät täytä esityksille asetettuja kriteerejä. Myös sellaiset esitykset, joiden toteuttamisesta kunta on jo tehnyt päätöksen, jätetään huomiotta. Lisäksi valintatyöryhmä voi yhdistellä samoja/samankaltaisia esityksiä. Valintatyöryhmän hyväksymät ehdotukset etenevät äänestysvaiheeseen. Äänestyksessä eniten ääniä saaneet esityksen toteutetaan varatun määrärahan puitteissa.

Esitettyjä ehdotuksia arvioidaan seuraavin kriteerein:

1. Ehdotus on toteutettavissa varatun määrärahan puitteissa vuoden 2024 aikana.

2. ehdotuksen toteuttaminen on kunnan toimivallassa, eikä sen toteuttaminen ole ristiriidassa lain tai hyvän tavan kansa

3. ehdotuksen toteuttaminen ei muodosta pysyvää lisäystä kunnan käyttömenoihin (esim. henkilöstömenojen tai ylläpitokulujen pysyvää kasvua)

4. ehdotus hyödyttää mahdollisimman montaa kuntalaista, tai sillä on muuten selkeä positiivinen vaikutus kunnan asukkaiden hyvinvoinnille tai kunnan elinvoimaisuudelle

Ehdota osallistavan budjetoinnin kohdetta vuodelle 2024 tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/034E1DF5A1FB6313

Tietosuojaseloste