30.06.2021

TIEDOTE ONKKAALANTIEN PERUSPARANNUKSEN INFOTILAISUUDESTA

Pälkäneen kunnantalolla järjestettiin maanantaina 28.6.2021 infotilaisuus Onkkaalantien tietyllä tieosuudella liiketilaansa pitäville yrittäjille ja kiinteistön omistajille. Tilaisuudessa keskusteltiin Onkkaalantien kehittämisestä pysäköinnin ja tilavarausten osalta erityisesti Koulutien ja Nenä-pääntien välillä. Tilaisuuden järjesti Pirkanmaan ELY-keskus yhdessä kunnan toimijoiden kanssa. Paikalla olivat Minna Huttunen ja Antti Laine ELY-keskuksen liikennesuunnittelupuolelta sekä kunnan puolesta kunnanjohtaja Pauliina Pikka, tekninen johtaja Matti Vesava ja kaavoitusinsi-nööri Elina Joutsen. Yrittäjiä ja kiinteistön omistajia oli paikalla muutamia.

Tilaisuudessa esiteltiin Onkkaalantien parannussuunnitelmasta pysäköinnin osuus liikekiinteistö-jen kohdalta. Tilavarauksissa merkillepantavaa oli, että noin metrin verran täytyisi kiinteistöistä ottaa tilaa katualueeseen, jotta ajoradan lisäksi saataisiin turvalliselle pysäköinnille ja jalanku-lulle riittävästi tilaa.


ELY:n esittämässä suunnitelmassa jalankulku on suunniteltu ajoratojen molemmin puolin ja sen lisäksi kadun itäpuolelle tulisi pyörätie. Parannushankeen yhteydessä on tarkoitus uusia myös asfalttipinta ja katuvalot. Katusuunnitelma tulee yhdessä kaavan ehdotusaiheen kanssa nähtä-ville, jolloin katusuunnitelmasta on mahdollista jättää palautetta oikea-aikaisesti. Tässä vai-heessa on mahdollisuus järjestää laajempi yleisötilaisuus.


Onkkaalantien peruskorjaussuunnittelu aloitetaan pian ELY-keskuksen toimesta. Kunta on mu-kana suunnittelussa. Suunnittelun alle tulevat myös Keskustie sekä Luopioisten Keskitie.

-----
Lisätiedot:
tienpidon asiantuntija Antti Laine, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 029 502 1345,
antti.laine@ely-keskus.fi
kaavoitusinsinööri Elina Joutsen, Pälkäneen kunta, p. 040 737 5390, elina.joutsen@palkane.fi
tekninen johtaja Matti Vesava, Pälkäneen kunta, p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi