Ranta-asemakaavat-

Pihtisalmen ranta-asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Kukkiajärven vesistöön kuuluvan Läyliän itärannalla noin 5 km:n etäisyydellä Luopioisten keskustaajamasta. Kaavan muutosalue muodostuu tilan Läyliänranta 635-444-1-13 jo rakentuneesta loma-asuntotontista sekä pienestä saaresta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa tilan loma-asuntotontin rakennusoikeus nykyisen rakennusjärjestyksen enimmäistasolle, joka vastaa tilan toteutunutta rakentamistilannetta.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 3.6.-10.7.2022:
KuulutusKaavakarttaKaavaselostusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma