Asemakaavat

Lastenlinnantien asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Lastenlinnantien länsipuolella. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta teollisuusrakentamisesta yleisten rakennusten korttelialueeksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 11.3.2019 § 12. Voimaantulokuulutus 15.5.2019. 
Kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen.

Tommolan alueen asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Kuusiston alueella Tommolantien länsiosassa. Alue rajoittuu Mallasveden rantaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.2.2019 §5 ja kaava kuulutettiin voimaan 10.4.2019.
Kuulutuskaavakartta ja kaavaselostus liitteineen

Muikkutien asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Kostianvirran eteläpuolella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla uusia rakennuspaikkoja pientaloille.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 28.6.2018 § 31. Kaava kuulutettiin voimaan 13.2.2019.
Kuulutus, lainvoimainen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Kaava-alue käsittää kaksi erillistä aluetta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 9.11.2017 § 76.  Voimaantulokuulutus 10.01.2018.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus liitteineen.

Kuulialan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.12.2016 § 70.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.8.2017 § 230 päättänyt teiden nimien muutoksesta Kuulialan asemakaavan alueella (karttaliite).

Liikuntahallin asemakaava (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos)

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 6.4.2016 § 14. Voimaantulokuulutus 27.12.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Roholan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Lahdentien, Pälkänevedentien ja Kostianvirran rajoittamalla alueella Pälkäneen kuntakeskuksen itäosassa, Kostianvirran ja Lahdentien itäpuolella.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.12.2016 § 71.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet.