Asemakaavat

Vohlisaaren asemakaavan muutos

Vohlisaaren asemakaava on hyväksytty Kunnanvaltuustossa 14.2.2019 § 6 ja asemakaava tulee voimaan kuulutuksella 14.4.2021 

Vohlisaaren asemakaava ja kaavaselostus

Lastenlinnantien asemakaavan muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 11.3.2019 § 12. Voimaantulokuulutus 15.5.2019. 
Kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen.

Tommolan alueen asemakaavan muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.2.2019 §5 ja kaava kuulutettiin voimaan 10.4.2019.
Kuulutuskaavakartta ja kaavaselostus liitteineen

Muikkutien asemakaavan muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 28.6.2018 § 31. Kaava kuulutettiin voimaan 13.2.2019.
Kuulutus, lainvoimainen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen

Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 9.11.2017 § 76.  Voimaantulokuulutus 10.01.2018.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus liitteineen.

Kuulialan asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.12.2016 § 70.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.8.2017 § 230 päättänyt teiden nimien muutoksesta Kuulialan asemakaavan alueella (karttaliite).

Liikuntahallin asemakaava (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos)

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 6.4.2016 § 14. Voimaantulokuulutus 27.12.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Roholan asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.12.2016 § 71.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet.