Ranta-asemakaavat

Laajansaarten ranta-asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 20.9.2022 § 34. Voimaantulokuulutus 9.11.2022. 
Kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

 

Parinsalon ranta-asemakaavan muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 17.12.2020 § 62. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto‐oikeuteen, joka hylkäsi valitukset (päätös H304/2022). Korkein hallinto‐oikeus hylkäsi valituslupahakemukset (päätös H3100/2022).
Voimaantulokuulutus 9.11.2022. 
Kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

 

Hausalon-Myttäälän ranta-asemakaavan muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 14.06.2022 § 27. Voimaantulokuulutus 10.8.2022. 
kaavakartta, kaavaselostus liitteineen

 

Jylhäniemen ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Kukkiajärven vesistön länsirannalla.
Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 28.06.2018 § 30.

Voimaantulokuulutus 4.12.2019
Kaavakartta ja Kaavaselostus

 

Iso-Arajärven etelärannan ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee kahdessa osassa Pälkäneen Sappeen kylässä Iso-Arajärven ja Iso-Saarijärven rannoilla.
Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 11.03.2019 § 11.

Voimaantulokuulutus
Kaavakarttakaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet

 

Etusaaren ranta-asemakaava

Etusaari sijaitsee Pälkäneveden keskiosassa Luikalansaaren lounaispuolella.
Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 9.4.2018 § 16.

Voimaantulokuulutus
Kaavakartta, kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet

Mattilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Kaava-alue sijaitsee Seitsyenniemen etelärannalla.
Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 15.2.2018 § 5.

Voimaantulokuulutus
Kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen

 

Haikankärjen ranta-asemakaava

Haikankärki sijaitsee Kukkia-järven keskiosassa Haikanvuoren länsiosassa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen kokouksessaan 9.11.2017 § 77.

Voimaantulokuulutus
Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus liitteineen

 

Sappeen Etu-Vainion ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan Sappeen kylässä koskien tilaa Etu-Vainio.
Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen kokouksessaan 22.06.2017 § 64.

Voimaantulokuulutus
Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus liitteineen

 

Kalliomäen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Iso-Arajärven itärannalla Sappeen kylässä.
Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 15.5.2017 § 35.

Voimaantulokuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

 

Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan itäosassa, Vehkajärven länsiosassa sijaitsevan Iso-Karinniemen pohjoisrannalla.
Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen 15.6.2016 § 24.

Voimaantulokuulutus 27.12.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus liitteineen.

 

Aatilan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Uusi-Mälkilässä Mallasveden Tossanselän rannalla.
Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 6.4.2017 § 19.

Voimaantulokuulutus 27.12.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus liitteineen.

 

Sappeen Kaakkoisrinteen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sappeenvuoren kaakkoispuolella.
Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen 30.8.2016 § 44.

Voimaantulokuulutus 26.10.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

 

Vesalan ranta-asemakaava

Kaavahanke muodostuu Pälkäneveden etelärannalla olevasta Vesalan tilan alueesta ja Rättäri-nimisestä saaresta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 16.12.2015 §64.

Voimaantulokuulutus 24.2.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.