Rakennusluokitus

Rakennusten uusi käyttötarkoitusluokitus käyttöön

Pälkäneen kunnan rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön rakennusten uusi rakennusluokitus ’Rakennusluokitus 2018’ ja pysyvät huoneistotunnukset 10.3.2023.

Rakennusluokituksen muutos johtuu Tilastokeskuksen vuonna 2018 uudistamasta rakennusluokituksesta, jonka käyttöönottaminen on pakollinen kaikille kunnille. Uudistettu Rakennusluokitus 2018 korvaa vuodesta 1994 lähtien käytetyn rakennusluokituksen.

Rakennusluokitus on tarkoitettu rakennusten luokitteluun niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Tieto pääasiallisesta käyttötarkoituksesta saadaan rakennuslupahakemuksen täytön yhteydessä rakennushankeilmoitukselta, jonka tiedot tallennetaan kunnan omaan järjestelmään.

Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä toimia kiinteistönomistajilta, mutta joissain tapauksissa rakennuksen uusi rakennusluokka ei välttämättä vastaa rakennuksen rakennusluvan mukaista todellista käyttötarkoitusta.

Esimerkkinä vapaa-ajan asuinrakennukset:
• Vanhassa luokituksessa vapaa-ajan asunnoille on ollut käytössä vain yksi luokka:
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset.
• Uudessa luokituksessa vapaa-ajan asunnot on jaettu kahteen ryhmään:
0210 Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset ja
0211 Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset

Jos huomaat esimerkiksi kiinteistöverotuksen yhteydessä virheen rakennuksen käyttötarkoituksessa, ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan asian korjaamiseksi.

Lisätietoa:
Rakennusluokitus 2018
Kiinteistö-, rakennus- ja paikkatiedot