Haja-asutuksen jätevesihuolto verkostojen ulkopuolella

Kiinteistöllä vuoden 2004 alusta käytössä olleet ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevat jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä asetuksen (157/2017) 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, on saatettava vaatimusten mukaisiksi viimeistään 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät pitää uusia rakennuslupaa vaativien remonttien yhteydessä.

Niissä kiinteistöissä joissa jätevesiä syntyy vähäisiä määriä (ns. kantovedelliset kiinteistöt), talousvedet voidaan johtaa käsittelemättä maahan. Ne eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa eivätkä sisältää käymälävesiä. Esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen varustetaso vaikuttaa siihen, katsotaanko syntyvien jätevesien määrä niin vähäiseksi, ettei niitä tarvitse puhdistaa ennen maahan johtamista. Talousjätevesiä, mm. saunomisvesiä, ei koskaan saa johtaa puhdistamattomana suoraan pintavesiin.